آلبوم صبح خیزان از ساسان بازگیر

صبح خیزان

2

اثری از: ساسان بازگیر، بهروز افشار

ناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ

سبک: آوازی، گروه نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: مرداد 1393

مجوز ارشاد: 93-8298

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران