آلبوم 15 قطعه فولکلور که تا پیش از مرگ باید شنید از بیپ تونز

15 قطعه فولکلور که تا پیش از مرگ باید شنید

2

اثری از: بیپ تونز

ناشر: بیپ تونز

سبک: نواحی - مقامی

قیمت نهایی: 14,584 تومان

زمان انتشار: 1395

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
4

صمدا

499 تومان
دانلود
5

شور درد (آی ئازیزم)

499 تومان
دانلود
7

رعنا

999 تومان
دانلود
8

آواز پشت کوهی

999 تومان
دانلود
9

گیله لو

999 تومان
دانلود
10

نوایی

899 تومان
دانلود
11

بهاره دختر عمو

899 تومان
دانلود
12

رو سر بنه به بالین

299 تومان
دانلود
13

اشک پرده در

799 تومان
دانلود
14

آهنگ افسانه دل

999 تومان
دانلود
15

چوپی

1,299 تومان
دانلود
16

آهنگ حیرانی

1,299 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران