آلبوم برداشت دوم از پیمان یزدانیان

برداشت دوم

17

اثری از: پیمان یزدانیان

ناشر: نشر هرمس

سبک: موسیقی فیلم

قیمت نهایی: 15,000 تومان 10,999 تومان

زمان انتشار: فروردین 1383

مجوز ارشاد: 3/4498ت

دانلود آلبوم
اين آلبوم مجموعه آهنگسازي پيمان يزدانيان براي موسيقي فيلم هاي ايستگاه متروك (عليرضا رئيسيان)، شب هاي روشن (فرزاد مؤتمن) و فرش باد (کمال تبریزی) است.
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

ایستگاه متروک 1

399 تومان
دانلود
2

ایستگاه متروک 2

399 تومان
دانلود
3

ایستگاه متروک 3

399 تومان
دانلود
4

ایستگاه متروک 4

399 تومان
دانلود
5

ایستگاه متروک 5

399 تومان
دانلود
6

ایستگاه متروک 6

399 تومان
دانلود
7

ایستگاه متروک 7

399 تومان
دانلود
8

ایستگاه متروک 8

399 تومان
دانلود
9

ایستگاه متروک 9

399 تومان
دانلود
10

ایستگاه متروک 10

399 تومان
دانلود
11

شب های روشن 1

399 تومان
دانلود
12

شب های روشن 2

399 تومان
دانلود
13

شب های روشن 3

399 تومان
دانلود
14

شب های روشن 4

399 تومان
دانلود
15

شب های روشن 5

399 تومان
دانلود
16

شب های روشن 6

399 تومان
دانلود
17

شب های روشن 7

399 تومان
دانلود
18

شب های روشن 8

399 تومان
دانلود
19

شب های روشن 9

399 تومان
دانلود
20

شب های روشن 10

399 تومان
دانلود
21

شب های روشن 11

399 تومان
دانلود
22

فرش باد 1

399 تومان
دانلود
23

فرش باد 2

399 تومان
دانلود
24

فرش باد 3

399 تومان
دانلود
25

فرش باد 4

399 تومان
دانلود
26

فرش باد 5

399 تومان
دانلود
27

فرش باد 6

399 تومان
دانلود
28

فرش باد 7

399 تومان
دانلود
29

فرش باد 8

399 تومان
دانلود
30

فرش باد 9

399 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران