آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

به هیچکی نگفتم

99 تومان
دانلود
2

اگه بدونی

99 تومان
دانلود
3

خودم می دونم

99 تومان
دانلود
4

خدا شاهده

99 تومان
دانلود
5

ادامه

99 تومان
دانلود
6

دیگرون

99 تومان
دانلود
7

نمی دونن

99 تومان
دانلود
8

وسواس

99 تومان
دانلود
9

همیشه یکی هست

99 تومان
دانلود
10

رسیدی

99 تومان
دانلود
11

شمال

99 تومان
دانلود
12

شایعه

99 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران