آلبوم دو قطبی از شاهین صبا

دو قطبی

26

اثری از: شاهین صبا

ناشر: نشر هرمس

سبک: الکترونیک

قیمت نهایی: 15,000 تومان 10,990 تومان

زمان انتشار: فروردین 1390

مجوز ارشاد: 7004

دانلود آلبوم
دوقطبی موسیقی روزگار کنونی ما در دنیاست و نگاه به تقابل تکنولوژی و طبیعت دارد. شاهین صبا فارغ التحصیل رشته کامپیوتر-الکترونیک است و مهارت خود را در صداسازی الکترونیکی می بیند که در این مجموعه آنرا به کار بسته است. دو قطبی در شاخه موسیقی الکترونیک می گنجد و برای هرمس نیز اولین تجربه در این زمینه تلقی می شود.
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

زمان – تکرار

1,099 تومان
دانلود
2

طلوع – حیات

1,099 تومان
دانلود
3

جنبش – اتصال

1,099 تومان
دانلود
4

ترس – شهامت

1,099 تومان
دانلود
5

صبر – انعطاف

1,099 تومان
دانلود
6

احتیاط – تعادل

1,099 تومان
دانلود
7

عمل – تداوم

1,099 تومان
دانلود
8

تمرکز – خیزش

1,099 تومان
دانلود
9

تفکر – نهان

1,099 تومان
دانلود
10

حجم – تکرار

1,099 تومان
دانلود
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران