آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

پیشواز

500 تومان
دانلود
2

آن سو مرو

500 تومان
دانلود
3

بر سماع

500 تومان
دانلود
4

در کوی عشق

500 تومان
دانلود
5

تکنوازی تنبور 1

500 تومان
دانلود
6

آوازی برای تو

500 تومان
دانلود
7

پیش درآمد برای تو

500 تومان
دانلود
8

برای تو

500 تومان
دانلود
9

تکنوازی تنبور 2

500 تومان
دانلود
10

آواز عاشقی

500 تومان
دانلود
11

تا عاشقی

500 تومان
دانلود
12

تکنوازی تنبور 3

500 تومان
دانلود
13

آواز این کیست

500 تومان
دانلود
14

نیمه شبان

500 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران