خلق و اجرای اثر حاضر توسط گروه ایرانی، بیشتر به یک اتفاق می‌ماند و این سخنی به گزاف نیست که با امیدِ به استمرارِ فعالیت این گروه و پویندگی انگیزه‌ی آهنگسازش و خلق آثاری از این دست، می‌توان به آینده‌ی موسیقی متعهد ایرانی هم امیدوار بود. "سوگواران خموش" شاید سرآغازی برای دوره‌ی جدید حیات گروه نوازی موسیقی ایرانی در برهه‌ی حاضر باشد. چرا که فارغ از اشعار آواز و تصانیف، ریتم، تنظیم و ... انطباقِ فضای خلق شده توسط آهنگساز و گروهش متقارن با حس و حال فضای موسیقی امروز ایران است. بدون شک این آلبوم از توانایی بیان، دینامیک و ساختار تامل برانگیزی برخوردار است، که نمونه‌های کمتری در موسیقی فعلی ایران دارد.
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

مقدمه

699 تومان
دانلود
2

ساز و آواز 1

699 تومان
دانلود
3

تصنیف ایران

699 تومان
دانلود
4

ساز و آواز 2

699 تومان
دانلود
5

ضربی معکوس

699 تومان
دانلود
6

ساز و آواز 3

699 تومان
دانلود
8

ساز و آواز 4

699 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران