آلبوم زمرد از فرهنگ شریف

زمرد

5

اثری از: فرهنگ شریف

ناشر: موسسه ی فرهنگی هنری آوای باربد

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: 1384

مجوز ارشاد: 2/4533ج

دانلود آلبوم
فرهنگ شریف از معدود نوازنگان تار است که شیوه‌ی خاص خود را دارد. صدای سازش فقط و فقط متعلق به خود اوست. نوازنده‌ای که با خلق شگردها و الحان خاص خود، بیانی مستقل و اصیل به این ساز بخشیده. تکیه بر خیال آزاد و قدرت ایجاد موقعیت‌های هیپنوتیک و رباینده در تکنوازی، و از همه مهم‌تر آفرینش کوک‌های گوناگون و اختصاصی، از ویژگی‌های برجسته فرهنگ شریف است. در آخر بسنده می‌کنیم به تعریفی دقیق از استاد شهناز: ساز گرم و شیرین، یعنی تار آقای فرهنگ شریف
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

شور 1

1,099 تومان
دانلود
2

شور 2

1,099 تومان
دانلود
3

شور 3

1,099 تومان
دانلود
4

ابوعطا 1

1,099 تومان
دانلود
5

ابوعطا 2

1,099 تومان
دانلود
6

ابوعطا 3

1,099 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران