آلبوم چهارگاه مرکب از مظفر شفیعی

چهارگاه مرکب

6

اثری از: مظفر شفیعی

ناشر: آوا خورشید

سبک: آوازی، گروه نوازی

قیمت نهایی: 12,000 تومان 8,000 تومان

زمان انتشار: مرداد 1391

مجوز ارشاد: 7313

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

پیش درآمد

599 تومان
دانلود
2

درآمد

599 تومان
دانلود
3

چهارمضراب

599 تومان
دانلود
4

نغمه

599 تومان
دانلود
5

زابل

599 تومان
دانلود
6

تصنیف زابل

599 تومان
دانلود
7

مویه

599 تومان
دانلود
8

حصار

599 تومان
دانلود
9

آواز اصفهان

599 تومان
دانلود
10

سوز و گداز

599 تومان
دانلود
11

تصنیف اصفهان

599 تومان
دانلود
12

اوج

599 تومان
دانلود
13

شوشتری

599 تومان
دانلود
14

منصوری

599 تومان
دانلود
15

گبری زابل

599 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران