آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

ملکا ذکر تو گویم

299 تومان
دانلود
2

ساز و آواز 1

299 تومان
دانلود
3

شب وصل

299 تومان
دانلود
4

ساز تنها 1

299 تومان
دانلود
5

عذر آن تقصیر ها

299 تومان
دانلود
6

مقصد و مطلب

299 تومان
دانلود
7

مشنو ای دوست

299 تومان
دانلود
8
دانلود
9

ساز و آواز 2

299 تومان
دانلود
10

یاد حق

299 تومان
دانلود
11

ساز تنها 2

299 تومان
دانلود
12

سوی تو

299 تومان
دانلود
13

ساز و آواز 3

299 تومان
دانلود
14

منت خدای

299 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران