آلبوم فراز و فرود 2 (آواز بیات ترک) از حسن گلپایگانی

فراز و فرود 2 (آواز بیات ترک)

2

اثری از: حسن گلپایگانی

ناشر: مرکز موسیقی حوزه هنری

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 12,000 تومان 7,200 تومان

زمان انتشار: 1390

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

گفتار مقدمه

299 تومان
دانلود
2
دانلود
3
دانلود
4

درآمد اول

299 تومان
دانلود
5

کرشمه درآمد

299 تومان
دانلود
6

جامه دران

299 تومان
دانلود
7

کرشمه جامه دران

299 تومان
دانلود
8

گشایش

299 تومان
دانلود
9

داد

299 تومان
دانلود
10

حزین

299 تومان
دانلود
11

تحریر حاجی حسنی

299 تومان
دانلود
12

بسته نگار

299 تومان
دانلود
13

زنگوله

299 تومان
دانلود
14

خسروانی

299 تومان
دانلود
15

ابول (حصار)

299 تومان
دانلود
16

فعلی (فِیلی)

299 تومان
دانلود
17

شکسته

299 تومان
دانلود
18

کرشمه شکسته

299 تومان
دانلود
19

فرود از شکسته

299 تومان
دانلود
20

دلکش

299 تومان
دانلود
21

شور

299 تومان
دانلود
22

فرود نوع اول

299 تومان
دانلود
23

فرود نوع دوم

299 تومان
دانلود
24

دوگاه

299 تومان
دانلود
25

مهدی ضرابی

299 تومان
دانلود
26

قطار

299 تومان
دانلود
27

کرشمه یا ضربی قطار

299 تومان
دانلود
28

شهابی (امیری)

299 تومان
دانلود
29

مهربانی

299 تومان
دانلود
30

محمد صادق خانی

299 تومان
دانلود
31

درآمد سماع حضور

299 تومان
دانلود
32

مثنوی

299 تومان
دانلود
33

ضربی مهربانی

299 تومان
دانلود
34

ضربی بحرطویل

299 تومان
دانلود
35

شرح برنامه آوازی

299 تومان
دانلود
36

یک برنامه آوازی

299 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران