آلبوم چنگ اورنگ ۱ از فرهنگ شریف

چنگ اورنگ ۱

2

اثری از: فرهنگ شریف

ناشر: موسسه ی فرهنگی هنری آوای باربد

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: 1391

مجوز ارشاد: 6287

دانلود آلبوم
مشخص است که فرهنگ شریف، هیچگاه ردیف نواز به معنی مدرسی آن نبوده، مقام او بسی بالاتر از افردی است که کارشان اجرای متنی ثابت و بدون تغییر است. اجراهای او در عین آزادی کامل از هر فرم و یا الگوی ثابتی در نغمه‌ها، بسیاری از اوقات یاد آور نظمی کلاسیک است، مانند گذر از چکاوک و بیداد و فرود به فضای درآمد همایون که در این مجموعه شنیده می‌شود. همینطور در اجرای بیات ترک، ضربی‌ ای را می‌نوازد با ضرب متغییر که شنیدنی است. یا در اجرای دشتی، یک مضراب تک قوی و تک های قوی‌تر بعد از آن که مقدمه ورود به فضای دشتی با یادآوری قطعه معروف گریه لیلی است.
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران