آلبوم افتو سوار از علی تاجمیری

افتو سوار

2

اثری از: علی تاجمیری

ناشر: شرکت فرهنگی هنری آرنگ جنوب

سبک: نواحی - مقامی

قیمت نهایی: 5,000 تومان 2,500 تومان

زمان انتشار: 1382

مجوز ارشاد: 3/4139ت

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

ترانه داینی

299 تومان
دانلود
2

ترانه بودل

299 تومان
دانلود
3

آواز شوخی

299 تومان
دانلود
4

ترانۀ شیرعلی مردون

299 تومان
دانلود
5

ترانۀ گردواری

299 تومان
دانلود
6

ترانۀ افتو سوار

299 تومان
دانلود
7

آواز جار کرنا

299 تومان
دانلود
8

ترانۀ مه شوگار

299 تومان
دانلود
9

آواز صیادی مندنی

299 تومان
دانلود
10

ترانۀ بیقرار

299 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران