آلبوم مویه از DJ AvA

مویه

2

اثری از: DJ AvA

ناشر: سایر

سبک: نواحی - مقامی

قیمت نهایی: رایگان

زمان انتشار: آبان 1395

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

مقدمه عزا

رایگان
دانلود
2

مویه زاگرس 1

رایگان
دانلود
3

مویه زاگرس 2

رایگان
دانلود
4

مویه زاگرس 3

رایگان
دانلود
5

شروه بوشهر

رایگان
دانلود
6

شروه دشتی

رایگان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران