«کارن همایونفر» از چهره‌های پرکار و موفق موسیقی فیلم در ایران می‌باشد. در آلبوم «همه این روزها» برگزیده‌ای از موسیقی‌های ساخته شده توسط او برای چند فیلم را می‌شنویم. نام برخی از این فیلم‌ها بدین قرار می‌باشند: «خشم و هیاهو»، «خانم»، «مردی برای تمام فصول»، «نقش نگار»، «شیفت شب»، «من»، «مدینه»، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»، «نفس گرم»، «تنهایی لیلا» و... نام برخی نوازندگان کار نیز بدین قرار است: «میثم مروستی»، «احسان بیرقدار»، «مسعود همایونی»، «سهیل فقیه نصیری»، «فیروز ویسانلو»، «علی پژوهشگر»، «پاشا هنجنی»، «بهزاد رواقی»، «شروین مهاجر»، «آرین قیطاسی»، «ناصر رحیمی»، «مهرداد عالمی»، «آتنا اشتیاقی» و...
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

خشم و هیاهو

399 تومان
دانلود
2

خانوم 1

399 تومان
دانلود
3

خانوم 2

399 تومان
دانلود
4

خانوم 3

399 تومان
دانلود
5

خانوم 4

399 تومان
دانلود
13

نقش نگار 1

399 تومان
دانلود
14

نقش نگار 2

399 تومان
دانلود
15

نقش نگار 3

399 تومان
دانلود
16

نقش نگار 4

399 تومان
دانلود
17

نقش نگار 5

399 تومان
دانلود
18

نقش نگار 6

399 تومان
دانلود
19

شیفت شب 1

399 تومان
دانلود
20

شیفت شب 2

399 تومان
دانلود
21

شیفت شب 3

399 تومان
دانلود
22

شیفت شب 4

399 تومان
دانلود
23

شیفت شب 5

399 تومان
دانلود
24

شیفت شب 6

399 تومان
دانلود
25

من

399 تومان
دانلود
26

مدینه

399 تومان
دانلود
29

نفس گرم

399 تومان
دانلود
30

تنهایی لیلا

399 تومان
دانلود
31

استراحت مطلق 1

399 تومان
دانلود
32

استراحت مطلق 2

399 تومان
دانلود
33

استراحت مطلق 3

399 تومان
دانلود
34

استراحت مطلق 4

399 تومان
دانلود
35

ناخواسته 1

399 تومان
دانلود
36

ناخواسته 2

399 تومان
دانلود
37

ناخواسته 3

399 تومان
دانلود
38

ناخواسته 4

399 تومان
دانلود
39

ناخواسته 5

399 تومان
دانلود
40

ناخواسته 6

399 تومان
دانلود
41

ناخواسته 7

399 تومان
دانلود
42

ناخواسته 8

399 تومان
دانلود
50

باهر

399 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران