آلبوم شور معشوق (بدون کلام) از فرهنگ شریف

شور معشوق (بدون کلام)

3

اثری از: فرهنگ شریف

ناشر: آوای نوین اصفهان

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 2,899 تومان

مجوز ارشاد: 2/4526ت

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

قطعه 1

199 تومان
دانلود
2

قطعه 2

199 تومان
دانلود
3

قطعه 3

199 تومان
دانلود
4

قطعه 4

199 تومان
دانلود
5

قطعه 5

199 تومان
دانلود
6

قطعه 6

199 تومان
دانلود
7

قطعه 7

199 تومان
دانلود
8

قطعه 8

199 تومان
دانلود
9

قطعه 9

199 تومان
دانلود
10

قطعه 10

199 تومان
دانلود
11

قطعه 11

199 تومان
دانلود
12

قطعه 12

199 تومان
دانلود
13

قطعه 13

199 تومان
دانلود
14

قطعه 14

199 تومان
دانلود
15

قطعه 15

199 تومان
دانلود
16

قطعه 16

199 تومان
دانلود
17

قطعه 17

199 تومان
دانلود
18

قطعه 18

199 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران