آلبوم عاشقانه ها از فرهنگ شریف

عاشقانه ها

2

اثری از: فرهنگ شریف

ناشر: آوای نوین اصفهان

سبک: تکنوازی و دو نوازی

قیمت نهایی: 2,399 تومان

زمان انتشار: 1383

مجوز ارشاد: 2/4527ت

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
1

قطعه 1

199 تومان
دانلود
2

قطعه 2

199 تومان
دانلود
3

قطعه 3

199 تومان
دانلود
4

قطعه 4

199 تومان
دانلود
5

قطعه 5

199 تومان
دانلود
6

قطعه 6

199 تومان
دانلود
7

قطعه 7

199 تومان
دانلود
8

قطعه 8

199 تومان
دانلود
9

قطعه 9

199 تومان
دانلود
10

قطعه 10

199 تومان
دانلود
11

قطعه 11

199 تومان
دانلود
12

قطعه 12

199 تومان
دانلود
13

قطعه 13

199 تومان
دانلود
14

قطعه 14

199 تومان
دانلود
15

قطعه 15

199 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران