آلبوم آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه از غلامحسین بنان

آشنایی با شیوه آواز استاد غلامحسین بنان - سه گاه و چهارگاه

7

اثری از: غلامحسین بنان

ناشر: شرکت فرهنگی هنری چهارباغ بانگ

سبک: آوازی، آموزشی

قیمت نهایی: 10,000 تومان 5,999 تومان

زمان انتشار: اسفند 1392

مجوز ارشاد: 3899/ک

دانلود آلبوم
آهنگ‌ها
عنوان قیمت
2

خاوران

499 تومان
دانلود
3

عراق افشاری

499 تومان
دانلود
6

بیات اصفهان

499 تومان
دانلود
7

شوشتری

499 تومان
دانلود
8

بختیاری

499 تومان
دانلود
9

سه گاه یتیم

499 تومان
دانلود
10

سه گاه

499 تومان
دانلود
11

زابل، چهارگاه

499 تومان
دانلود
12

ضربی چهارگاه

499 تومان
دانلود
13

ماهور

499 تومان
دانلود
14

همایون

499 تومان
دانلود
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران