آلبوم "ری تا روم" تجربه‌ای است آزاد از موسیقی. گردآورِ این مجموعه می‌کوشد لذتی که از تجربه‌ی جهان‌های صوتی گوناگون و برخاً نامتعارف بدست آورده را با شنونده تقسیم کند. این مجموعه علاوه بر تنوع پذیری در ریتم قطعات در استفاده از تاثیرگذارترین بخش موسیقی (آواز) نیز بهره فراوانی برده است، طوری که به کلیات تکنیک‌های آوازی خاورمیانه تا مغرب عربی اشاره کرده است. نکته قابل توجه استفاده از ساز "عود" در تمامی قطعات به عنوان ساز مادر است. و در نهایت بهره‌گیری از صدای علیرضا قربانی به عنوان نماینده شایسته ایران در این اثر می‌تواند برای بسیاری از شنوندگان جالب و جاذب باشد.
آهنگ‌ها
از همین هنرمند
آلبوم‌هایی از همین سبک
نظرات کاربران