درشن آنند

درشن آنند متولد 1346 به تشویق پدرش که ساز هارمونیوم (پیانوی بادی) را خوب می نواخت، به تبلا نوازی روی آورد و از هفت سالگی در هندوستان نزد پروفسور «ایندر سینگ» در شهر دهلی به مدت هشت سال تبلا نواخت. در سال 1367 به ایران آمد و در بسیاری از آلبوم ها و اجراهای صحنه ای با هنرمندان ایرانی همراهی کرده است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

سوئیت حرا

1299 تومان
جزیره قشم
نوازنده
دانلود

خورشید

1299 تومان
جزیره قشم
نوازنده
دانلود

رستاخیز

999 تومان
دُردی کشان
نوازنده
دانلود

عصیان

999 تومان
دُردی کشان
نوازنده
دانلود

شبدیز

999 تومان
دُردی کشان
نوازنده
دانلود

هندوچین

999 تومان
دُردی کشان
نوازنده
دانلود

نخجیر

999 تومان
دُردی کشان
نوازنده
دانلود

کرانه

1299 تومان
سایه های خورشید
نوازنده
دانلود

سفر

1299 تومان
سایه های خورشید
نوازنده
دانلود

رها

1299 تومان
سایه های خورشید
نوازنده
دانلود

همساز

1599 تومان
در سایه ی باد
نوازنده
دانلود

اَشین

1599 تومان
در سایه ی باد
نوازنده
دانلود

هستی

1599 تومان
در سایه ی باد
نوازنده
دانلود

اَرگ

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

ایران

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

منظومه ی شرق

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

روزگار

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

زنبور ایرانی

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

ساقی

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

گل و خار

0 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

صنما

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

صبا و شمال

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

آواز

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

مقدمه صنما

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

طرب

999 تومان
جاودانگی
نوازنده
دانلود

به رقص آ

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

چشم در راه

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

دل قلندر

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

دلدار

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

یا من هو

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

شراب عاشقان

1100 تومان
دل قلندر
نوازنده
دانلود

یاهو مسنجر

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

پنجه آفتاب

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود
آتش 3
نوازنده
دانلود

اسیر

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

خیال

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

آهو

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

رومبا

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

مثل فصل ها

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

اون روزها

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

پلاک 22

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

مارش ترک

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

مترسک

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

رقص آتش

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

نیمه شب

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

به یاد آندلس

399 تومان
آتش 3
نوازنده
دانلود

قُطُب منار

999 تومان
رومی 2
نوازنده
دانلود

نازنین

999 تومان
خونه خورشید
نوازنده
دانلود

جدایی

799 تومان
آسمان چشمان تو
نوازنده
دانلود

رقص گل ناز

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

خاطره عشق

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

پرنده ها

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

باران

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

صدای سکوت

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

دوره گرد

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

چشمه

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

بلم رون

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

غریب

799 تومان
دوره گرد
نوازنده
دانلود

و اکنون فراز

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

سرخوشی

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

پس از باران

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

رقص باران

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

هبوط

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

کرانه کاوال

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

مرنجاب

1299 تومان
هبوط
نوازنده
دانلود

آتش افشان

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود

تصنیف مست مست

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود
عطار
نوازنده
دانلود

غرق در دریا

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود

فنا

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود

گمشده

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود

تصنیف مستی

899 تومان
عطار
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران