زهرا عاملی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

نه

99 تومان
شلیک
شاعر
دانلود

قطار

199 تومان
شخصی
شاعر
دانلود

شادیا

199 تومان
تا همیشه
شاعر
دانلود

نمیشه

199 تومان
نقطه ضعف
شاعر
دانلود
نظرات کاربران