علی بحرینی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

سر و صدا

199 تومان
شایعه
شاعر
دانلود

هذیون

99 تومان
زندگی من
شاعر
دانلود

تازگیا

99 تومان
بی اسم
شاعر
دانلود

من و تو

99 تومان
کما 3
شاعر
دانلود

اگه می شد

99 تومان
ترس
شاعر
دانلود

زخمی

99 تومان
ترس
شاعر
دانلود

تیر خلاص

299 تومان
معبد
شاعر
دانلود

دل دیوونه

299 تومان
مدارا
شاعر
دانلود

دلم خونه

299 تومان
مدارا
شاعر
دانلود

من و تو

299 تومان
مدارا
شاعر
دانلود

قسمت

199 تومان
جشن تنهایی
شاعر
دانلود

وضعیت

199 تومان
منطقی
شاعر
دانلود

زندگی

199 تومان
نیمه من
شاعر
دانلود

بی رحمی

199 تومان
نیمه من
شاعر
دانلود

گل نازم

199 تومان
نیمه من
شاعر
دانلود

روزگار

199 تومان
خوشبختی
شاعر
دانلود

مردد

299 تومان
تب
شاعر
دانلود

قهر

299 تومان
لرزش
شاعر
دانلود

عزیزم

299 تومان
همیشگی
شاعر
دانلود

مهمونی

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

یه گوشه

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

جواب بده

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

موضع

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

چهل

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

راس 2

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

شمرده

199 تومان
ضربدر 2
شاعر
دانلود

من و تو

0 تومان
مکث
شاعر
دانلود

با عشق

500 تومان
طلوع عشق
شاعر
دانلود

رنج

399 تومان
یاقوت 27
شاعر
دانلود

خدایی

299 تومان
دروغ چرا
شاعر
دانلود

کجاست؟

599 تومان
گره
شاعر
دانلود

تموش کن

599 تومان
گره
شاعر
دانلود

گره

599 تومان
گره
شاعر
دانلود
نظرات کاربران