فرخ مظهری

فرخ مظهری متولد ۱۳۲۸ در اصفهان است. او از آموزش‌های استادان: علی اکبر خان شهنازی، نورعلی برومند و هوشنگ ظریف بهره برده. او همچنین با ارکستر فارابی به سرپرستی حسین دهلوی همکاری کرده. مظهری مسئول آرشیو موسیقی در کتابخانه پارک لاله بود همچنین او از اعضای گروه‌های چاوش، گروه شیدا (سرپرست : استاد محمدرضا لطفی) و گروه عارف (سرپرست : استاد پرویز مشکاتیان) بوده. وی در آثار بسیاری از اجراهای گروه های عارف و شیدا به اجرای تار و بمتار پرداخته است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

تکنوازی تار

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

لزگی

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

ای ساربان

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

مثنوی

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

سماع آسمان

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بیات راجه

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

گریلی

699 تومان
لاله بهار
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

699 تومان
لاله بهار
نوازنده
دانلود

دخترک ژولیده

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

قطعه چکاد

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

مقدمه

899 تومان
بیداد (همایون)
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران