کاوه معتمدیان

«کاوه معتمدیان دهکردی» نوازنده کمانچه، سال 1362 در شهرکرد به دنیا آمد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر است. نوازندگی کمانچه را زیر نظر اساتیدی چون «اردشیر کامکار»، «سعید فرج پوری» و «علی اکبر شکارچی» از سال 1374 آغاز کرد. کسب مقام اول آهنگسازی در جشنواره «غدیر» تهران 1382، مقام دوم گروه نوازی در جشنوار « موسیقی فجر» سال 1383، مقام اول نوازندگی کمانچه در جشنواره «موسیقی نواحی» سال 1384 از موفقیت های این نوازنده است. او سرپرست گروه «بامداد» است که در سال 1484 تاسیس شد و در شهرهای مختلف کنسرت اجرا داشته اند. معتمدیان همچنین با گروه های «سپیدار»، «آبیدر»، «ارغنون» و «نوای مهر» همکاری کرده است و افتخاری همنوازی استاد «شجریان» را دارد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ترانه کوگ دل

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود

آواز صیادی

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود

ترانه غم دیری

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود

ترانه غم گل

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود

آواز دشتی

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود

ترانه داینی

99 تومان
شولیز
نوازنده
دانلود
شولیز
نوازنده
دانلود

یاد تو

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

دیوار تنهایی

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

بیقرار

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

لحظه اول

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

عشق

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

با تو بی تو

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

لحظه ی دیدار

99 تومان
سرنوشت
نوازنده
دانلود

خنیاگران

599 تومان
خنیاگران
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 1

599 تومان
خنیاگران
نوازنده
دانلود

تصنیف ساقی

599 تومان
خنیاگران
نوازنده
دانلود

عاشق زار

599 تومان
خنیاگران
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

599 تومان
خنیاگران
نوازنده
دانلود

ایران من

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

دریغ

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

گریز

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

دلدار

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

تنهایی

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

بدرود

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

یادگار

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

گرفتار

899 تومان
خاطره
نوازنده
دانلود

زنگ شتر

1399 تومان
رندان مست
نوازنده
دانلود

قطعه "دیدار"

1399 تومان
رندان مست
نوازنده
دانلود

دوالالی

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

بهیگ

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

داینی

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

دا

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

خالک طلا

299 تومان
خالک طلا
نوازنده
دانلود

شب

1000 تومان
اجاق سرد
نوازنده
دانلود

اجاق سرد

1000 تومان
اجاق سرد
نوازنده
دانلود

بیگاهان

1000 تومان
اجاق سرد
نوازنده
دانلود

هنگام

1000 تومان
اجاق سرد
نوازنده
دانلود

دلم تنگه

399 تومان
میر شکال
نوازنده
دانلود

می زده

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود

دام دگر

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود

پشیمانی

399 تومان
اشک روان
نوازنده
دانلود
ستین
نوازنده
دانلود

آواز ستین

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

داینی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

کاشکی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

خین روشت

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

طلوعی

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

قطعه سردار

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

ای خدا

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

غم درون

300 تومان
ستین
نوازنده
دانلود

همیشه

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

باور

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

سرخ

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

آب

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

نامرئی

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

درخت پیر

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

جنگل

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

زندگی

299 تومان
رویای برفی
نوازنده
دانلود

بهیگ و بهار

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

صدا ایل

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

بنگ تفنگ

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

کوگ قالیکوه

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

ونیزون

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

سودا

499 تومان
ونیزون
نوازنده
دانلود

تیام (آسمون)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دشت لالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

آواز ستین

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

پاگشونی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

تینا (اسیر)

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

هیاری

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود

دوالالی

499 تومان
ورگشت
نوازنده
دانلود
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف رول

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف مال بار

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

بی کلام

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

تصنیف بندیر

499 تومان
وار
نوازنده
دانلود

خوانش 4

499 تومان
خیام خوانی
نوازنده
دانلود

دی بلال

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

آرمون گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

عشق گل

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

ورد خالی

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود

اور بهار

499 تومان
هفت ترانه
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران