محسن جلیلی

محسن جلیلی آهنگساز و نوازنده سازهای بادی است. او که فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری است، در آلبوم های «بچه های حرم»، «سلام اولسون»، «عاشورای سپید»، «نفیر»، «کتیبه»، «زیارتنامه»، «خادمان خاتون»، «پژواک عشق» و «شیرین یاد» که عمدتا آلبوم هایی با مضمون مذهبی هستند، انتخاب موسیقی، آهنگسازی، نوازندگی، تنظیم یا نظارت بر ضبط را بر عهده داشته است. ساخت موسیقی متن فیلم «دزد و پری» (فیلم برتر جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان در سال 1393)، ساخت سرود سازمانی شهرداری منطقه 13 تهران، ساخت تیتراژ برنامه های تلویزیونی مثل «روضه رضوان»، «شش تایی آ»، «فرش سپید»، «کافه سپید»، «ماه ترین ماه»، «با کی بریم سیزده بدر»، «ب مثل بهار»، «دنیای پویا» و ...از جمله سوابق کاری محسن جلیلی است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

حسین

0 تومان
سلام اولسون
نوازنده
دانلود

سلام

299 تومان
سلام اولسون
نوازنده
دانلود

خط عشق

0 تومان
سلام اولسون
نوازنده
دانلود

وادع

299 تومان
سلام اولسون
نوازنده
دانلود

کوچ اسرا

299 تومان
سلام اولسون
نوازنده
دانلود

تجلی عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

نگین عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

مستی عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

سیمرغ عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

قبله عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

امیر عشق

1199 تومان
امیر عشق
نوازنده
دانلود

حسین

0 تومان
سلام اولسون
آهنگساز
دانلود

سلام

299 تومان
سلام اولسون
آهنگساز
دانلود

خط عشق

0 تومان
سلام اولسون
آهنگساز
دانلود

وادع

299 تومان
سلام اولسون
آهنگساز
دانلود

کوچ اسرا

299 تومان
سلام اولسون
آهنگساز
دانلود

حرمت

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
آهنگساز
دانلود

مدال

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
آهنگساز
دانلود

کهولت

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

یوسف

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

ناحماسه

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

دردمند

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

شهر من

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

مویه

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

انسان

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

فرهاد

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

جلوه

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

سدره

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

بستر

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

بمیرم

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

شاعر

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

مردان

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

بهاریه 2

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

سرباز

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

مدارا

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

ای من

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

مصاف

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

بهاریه 1

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

بیماری

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

خون

199 تومان
گوش شیطان کر
آهنگساز
دانلود

خادمان خاتون

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

تکنوازی (نی)

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

نغمه آه

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

حسرت

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

آغاز

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

رسم دلبری

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

قلب داغدار

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

نامه خدمت

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

وفا

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

گوهر اشک

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

کوچه تنهایی

599 تومان
خاتون
آهنگساز
دانلود

حسین

0 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

سلام

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

عشق سرخ

0 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

حضرت علی اصغر

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

حضرت عباس

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

خط عشق

0 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

حضرت علی اکبر

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

حضرت قاسم

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

وادع

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

کوچ اسرا

299 تومان
سلام اولسون
تنظیم کننده
دانلود

تقسیم

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

باران

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

بازگشت

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

سلام

0 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

پایان

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

گم شدن

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

حرمت

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

پریشانی

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

ماه روز

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود

مدال

699 تومان
نفیر (عاشورایی)
تنظیم کننده
دانلود
شیرین یاد
تنظیم کننده
دانلود

تجلی عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

نگین عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

مستی عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

سیمرغ عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

قبله عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

امیر عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود

شیدای عشق

1199 تومان
امیر عشق
تنظیم کننده
دانلود
نظرات کاربران