مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث متخلص به م.امید در سال 1307 در مشهد چشم به جهان گشود. در سال 1326 دوره هنرستان مشهد رشته آهنگری را به پایان برد و همان جا در همین رشته آغاز به کار کرد.او در سال 1327 به تهران امد و کار خود را با معلمی آغاز کرد و در ادامه به همکاری با مطبوعات، شرکت در کارهای سینمایی و نویسندگی و کار برای برنامه های رادیویی و بنیاد فرهنگ ایران کار خود را ادامه داد. در سال 1330 ارغنون اولین مجموعه شهری خود را به چاپ رساند و با آخر شاهنامه در سال 1338 به شهرتی بسیار رسید. اخوان ثالث را باید از پیشکسوتان شعر امروز فارسی و به ویژه شعر نو حماسی دانست وی در جوانی با شعر کلاسیک آشنا میشود و به سرودن قصیده و غزل میپردازد و بنیان کاری خود را بر پایه شعر کلاسیک بنا مینهد. در ابتدا با شعر نیما به مخالفت میپردازد ولی بعد از ورود به تهران و آشنایی بیشتر با شعر نیما سبک اورا کشف میکند و اسلوب شعری خود را زیر تاثیر شعر نیما دگرگون میکند. اخوان ثالث چند ماه پس از بازگشت از خانه فرهنگ آلمان در چهارم شهریور ماه سال ۱۳۶۹ در تهران جان سپرد. وی در توس در کنار آرامگاه فردوسی به خاک سپرده شد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

آیدا

699 تومان
واقعه 1
شاعر
دانلود

اندوه

799 تومان
سبوی تشنه
شاعر
دانلود

قطعه 1

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 2

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 3

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 4

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 5

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 6

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 7

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 8

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قطعه 9

699 تومان
خوان هشتم
شاعر
دانلود

قاصدک

699 تومان
قاصدک
شاعر
دانلود

قاصدک

99 تومان
داروگ
شاعر
دانلود

بیداد

1599 تومان
زمستان است
شاعر
دانلود

داد

1599 تومان
زمستان است
شاعر
دانلود

عراق

1599 تومان
زمستان است
شاعر
دانلود

زمستان

799 تومان
گل کو
شاعر
دانلود

ناگهان

1599 تومان
آوار نگاه
شاعر
دانلود

دریچه

1000 تومان
لیتیوم
شاعر
دانلود
نظرات کاربران