نیما زاهدی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

خاک خونین

799 تومان
مولای عشق
نوازنده
دانلود

حسرت دینار

799 تومان
مولای عشق
نوازنده
دانلود

سجاده عشق

799 تومان
مولای عشق
نوازنده
دانلود

مولای عشق

799 تومان
مولای عشق
نوازنده
دانلود

هجر یاران

799 تومان
مولای عشق
نوازنده
دانلود

توی گونو

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

گل گولوم

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

آتش عشق

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

پرستو

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

نازنین

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

وطن حسرتی

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

بی تو

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

تعبیر زندگی

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

ریحان

199 تومان
ریحان
نوازنده
دانلود

میکس

99 تومان
برای اولین بار
نوازنده
دانلود

غروب

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

ساحل

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

همسفر

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

حسرت

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

عشق نهان

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

مقدمه خانه دل

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

خانه دل

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

خانه آیینه

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود

همه هستی

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

مقدمه دلتنگ

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

دلتنگ

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود

حسرت (بی کلام)

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

بندر عباسی

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

هوای حوا

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

عاشق بودم

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

حکمت

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

بی همتا

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

صدای پا

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

مهر دلبر

99 تومان
هوای حوا
نوازنده
دانلود

ستیز

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

قو

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

جستجو

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

رد پا

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

عشق

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

کلک

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

شکه

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

تیر آخر

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

سراب

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

یک روز

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

عشق

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

غوغا

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

تنهایی

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

بی راهه

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

حیله

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

حقه

599 تومان
ازدواج صورتی
نوازنده
دانلود

نمیشه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

ملامت

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

انگشتر

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

فراق

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

سراب

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

آرزومند

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

هم خونه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

نازک دل

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

سایه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

حیلت رها کن

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

روز تنهایی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

اشک من

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

یاران

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

ای آسمان

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

ممد نبودی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

محتسب

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

سهم من

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

به جان تو

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

نفس

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

شاه جهان

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

قربانی

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

انجماد

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

غزل

699 تومان
فقط نگاه می کنم
نوازنده
دانلود

ناجی

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

حال دلم خرابه

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

برزخ

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

هیاهو

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

ستاره بارون

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

فصل آخر

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

کوچه های بی تو

799 تومان
هیاهو
نوازنده
دانلود

M.Machado :Pacoca

199 تومان
مرگ فرشته
نوازنده
دانلود

خرمشهر

99 تومان
بازی عوض شده
نوازنده
دانلود

سایه بون

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

عروسک

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

کوچه های غربت

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

چراغ خونه

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

قبیله

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

وسوسه

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

کاشکی

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

ترانۀ عشق

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

ملکا

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

دختر بابا

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

قبله حاجات

99 تومان
عروسک
نوازنده
دانلود

انتظار

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

مرد پیاده

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

جوانه

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

ستاره

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

گمشده

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

طوفان پاییز

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

موج آواز

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

سفر

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

گمشده 2

299 تومان
گمشده
نوازنده
دانلود

قدیم ندیما

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

کهکشون

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

زمزمه

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

سفر

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود
سفر
نوازنده
دانلود

تنها

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

نگو نه

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

بهار

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

دلک

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

فولکلوریک

299 تومان
سفر
نوازنده
دانلود

نا رفیق

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

دنیای تکراری

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

آواره

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

دوستان

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

شب گریز

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

یادته

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

دیگه دیره

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

فصل شکستن

399 تومان
یادته
نوازنده
دانلود

اسارت

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

میدان مین

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

هجوم

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

مهر

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

داغ ننگ

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

مقاومت

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

جشن روستا

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

اروند

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

نفوذ

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

سقوط

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

طوفان

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

نشان عشق

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

قرنطینه

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

صندوقچه

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

پیشروی

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

یاور

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

زینال

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

دفاع

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

دیدار

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

یادگار هانیه

399 تومان
دوئل
نوازنده
دانلود

یاد تو

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

سایبون

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

انتظار

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

گَل گَل

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

مثل ماه

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

شب عاشق

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

رب سماء

99 تومان
شب عاشق
نوازنده
دانلود

در پی مرگ

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

واقعیت صبح

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

برکه

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تمرین مهتاب

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

مهتاب خودش

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

خطابه ی تدفین

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

مهتاب سیاوش

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

دانیال 2

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود
تردید
نوازنده
دانلود

وصلت

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

باور مهتاب

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تمرین هملت

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

دانیال 1

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تردید

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

بازی ساده

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

باور تکرار

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

آزمون یقین

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

گواتی

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

شیخ عبدالقادر

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

امید یاس

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تله موش 2

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تمرین مهتاب 2

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

هیچ مهم نیست

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

سینما رکس

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

جوی

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

مهتاب - سیاوش 1

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

مهتاب - سیاوش 2

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

تله موش 1

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود
تردید
نوازنده
دانلود

روایت تزویر

199 تومان
تردید
نوازنده
دانلود

گلشن

999 تومان
گوش 3
نوازنده
دانلود

بال فرشته

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

دل دیوانه

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

فصل پرواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

پریزاد

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

بنده نواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

قاصدک

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

خانه بدوش

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

زائر فردا

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

تک ستاره

399 تومان
صدای بی صدا
نوازنده
دانلود

کوچه

399 تومان
صدای بی صدا
نوازنده
دانلود

تنگ غرور

399 تومان
صدای بی صدا
نوازنده
دانلود

بدون کلام

1099 تومان
کوچ عاشقانه
نوازنده
دانلود

کویر غربت

1099 تومان
کوچ عاشقانه
نوازنده
دانلود

کوی عشق

1099 تومان
کوچ عاشقانه
نوازنده
دانلود

بوی بارون

1099 تومان
کوچ عاشقانه
نوازنده
دانلود

باید بودن

1099 تومان
حال من بی تو
نوازنده
دانلود

همزبون

1099 تومان
حال من بی تو
نوازنده
دانلود

حال من بی تو

1099 تومان
حال من بی تو
نوازنده