آزاد میرزاپور

آزاد میرزاپور متولد ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ و نوازنده تار است. عشق به موسیقی از همان اوان کودکی به واسطه پدری اهل موسیقی در او پیدا شد. فراگیری موسیقی را با سنتور از سن پنج سالگی شروع کرد. در سال ۶۸ پس از پنج سال نوازندگی سنتور، به هنرستان موسیقی رفت و با تاثیر از نوازندگی اساتیدی همچون محمدرضا لطفی و حسین علیزاده، تار را به عنوان ساز تخصصی و در کنارآن سه تار و عود را فرا گرفت. از اساتید وی در این زمان می توان به تینوش بهرامی، رضا وهدانی، ارشد تهماسبی و حسین علیزاده اشاره نمود که هر کدام نقشه به سزایی در شکل گیری شخصیت هنری او داشتند. وی پس از فارغ التحصیلی از هنرستان وارد دانشکده هنرهای زیبای دا نشگاه تهران شد و همزمان با آن در ضبط آلبومها واجراهای گروه های مختلف در ایران و خارج از کشور همکاری نمود.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

خم خانه

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

غمخوار

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

دل سرمست

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

دل من

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

تکنوازی تار

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

آب زندگانی

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

باران

1099 تومان
خم خانه
نوازنده
دانلود

ظله

99 تومان
ظله (ستاره صبح)
نوازنده
دانلود

یا رسول الله

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشمه نور

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

روز وصل

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشم انتظاران

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

خاک کعبه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

پیر میخانه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

اعجاز

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

سلطان دین

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

شیدایی

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

فراق

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

دوست

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

آواز

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

غریب

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

نشان

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

سخن

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

آدم

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

یار

899 تومان
اسیر عشق
نوازنده
دانلود

محفل مستانه

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

عشق مولا

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

مونس دل

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

بیادت بودم

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

همدم روزگار

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

یا من هو

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

سفیر (نوا)

199 تومان
کوچه عشق
نوازنده
دانلود

رودابه و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

زادن زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سام و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

دیباچه

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

بازگشت زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سیمرغ و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

آفتاب

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

دل را ببین

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

غزل سبز

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

برای هم

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

چلچله

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

خزان

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

حیدر

1099 تومان
شکوه عشق
نوازنده
دانلود

غریبانه

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

افسونگر

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

تو کیستی

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

فریاد غم

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

غمگسار

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

سنگ دل

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

بال فرشته

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

دل دیوانه

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

فصل پرواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

پریزاد

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

بنده نواز

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

قاصدک

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

خانه بدوش

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

زائر فردا

499 تومان
پریزاد
نوازنده
دانلود

باز بخوان

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

بیداری

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

آواز سکوت

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

شب

1299 تومان
آواز سکوت
نوازنده
دانلود

آواز

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

سه گیسو

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

دف میزنم

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

بلبل پاییز

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

داغ جدایی

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

نگارا

299 تومان
فصل عاشقی
نوازنده
دانلود

چشم بیمار

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

فاقله

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

روز وصل

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

غم دیدار

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

محرم راز

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

یاد دوست

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

ساحل وجود

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

زنگار هستی

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

سکوت

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

توهم جاده

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

فلز سرد

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

همچو برگ

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

ازما

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

سخن تازه

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

رفتی

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

جزیره ی پرواز

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

زن رودخانه

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

حجم رقصان

899 تومان
ازما
نوازنده
دانلود

داد از دل

2499 تومان
جرعه ای دگر
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران