پدرام خاور زمینی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

گردون

799 تومان
ای که دل داری
نوازنده
دانلود

دلکش

799 تومان
ای که دل داری
نوازنده
دانلود

فرح فضا

1999 تومان
قول و غزل
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران