پدرام فریوسفی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

گل مریم

99 تومان
عشق ماندگار
نوازنده
دانلود

غروب

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

ساحل

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

همسفر

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

قرار

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

پسند دل

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

خاک عشق

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

گل شرم

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

قسمت من

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

تو مثل گلی

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

منو دیدی

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

کیف کهنه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود
بهونه
نوازنده
دانلود

بهونه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

بغض گریه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

عزیزم

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

سفر

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

وصال

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

آسمان

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

سراب

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

فرار

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

خیال

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

شک

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

مینا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

قبرستان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

اتوبوس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ساحل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دونوازی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دخیل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

زیر باران

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

غم

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

همان رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

پایان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سفری در کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سوال برانگیز

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

آزمایشگاه

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رفاقت

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود
کنعان
نوازنده
دانلود

افسردگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کشف جالب

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

فرار

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

نتیجه سفر

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دلتنگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کافه کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس و تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

چرا؟

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

پرونده هاوانا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

عشق کلنگی

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

دروغ میگی

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

غربت نشین

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

سایه بون سبز

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

بغض پائیز

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

بی خیال

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

تب بارون

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

باز چشات

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

عروسک ها

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

یاد من باش

299 تومان
یاد من باش
نوازنده
دانلود

امام رضا

299 تومان
یاد من باش
نوازنده
دانلود

مادر

299 تومان
یاد من باش
نوازنده
دانلود

یاس

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

لنج

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

لحظه آخر

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

می خونم

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

تنهایی

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

غیبت

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

دیار

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

آرزو

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

عهد دوباره

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

دوستت دارم

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

مادر

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

هم آشیون

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

دل و دلبر

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

از من نخواه

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

فقط تو

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

رنگ پائیز

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

قبیله

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

باورم کن

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

بود و نبود

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

اسب آرزو

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

سهم من

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

جزیره

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

نجات

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

شب واقعه 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 8

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 8

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 9

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

از دور دست

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

سوت پایان

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 5

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

مرگ آتش

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

نفس

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آفرینش

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

برزخ

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

تنها

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

وسوسه

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آدم

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

زیستن

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آسمان

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

واهی

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود
هوس
نوازنده
دانلود

پریشون

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

موجای دریا

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

بی خدافظی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

شوق دیدار

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

چیزی نگو

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

هوس

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

عروسی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

لالایی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

خونه خراب

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

اسم اعظم

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

سنگ می بارد

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

غرق به خون

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

ملکوت

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

غریبانه

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

رخصت دیدار

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

چنگ دل

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

بازگشت

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

مهربونی

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

نامه

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

گل یاس

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

مرد دریا

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

شاپری

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

سر نوشت

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

نازنین

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

حیلت رها کن

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

روز تنهایی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

اشک من

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

یاران

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

ای آسمان

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

ممد نبودی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

محتسب

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

سهم من

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

به جان تو

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

نفس

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

شاه جهان

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

قربانی

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

انجماد

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

شهرِ یار

1099 تومان
آمده ام
نوازنده
دانلود

سلطان عشق

1099 تومان
آمده ام
نوازنده
دانلود

یار با من

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

زندگی

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

شب تنهائی

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

پریشان

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

چشم براه

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

سایه ی مهر

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

طواف

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

وصل

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود
تشنه
نوازنده
دانلود

عیار

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

بام فلک

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

چه خبر

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

آواز

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

کوی دل

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

قصه زندگی

199 تومان
قصه زندگی
نوازنده
دانلود

زنگی بزن

199 تومان
قصه زندگی
نوازنده
دانلود

دل خون

199 تومان
قصه زندگی
نوازنده
دانلود

بگو

199 تومان
قصه زندگی
نوازنده
دانلود

قسم

199 تومان
قصه زندگی
نوازنده
دانلود

بی بی

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

مثل کوه

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

مبتدا

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

استواری

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

کوره قلب

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

با غروبش

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

گلهای کبود

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

لب خاموش

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

یادلار

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

تمنا

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

گل یاس

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

همخونه

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

سکوت

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

سنگ صبور

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

زمونه

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

هوا خواه

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

تاج گل

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

یادت باشه

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

شهر بندر

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

شب آشتی

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

فصل حضور

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

جمپکو

99 تومان
هوا خواه
نوازنده
دانلود

رسم عشق

699 تومان
تشنه کامان
نوازنده
دانلود

هجران اکبر

699 تومان
تشنه کامان
نوازنده