پریسا پیرزاده

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

دروازه خورشید

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

طبیعت

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

یاد

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

کودکی

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

باغ های معلق

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

کهربا

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

ابرو باد

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

آیینه

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

آنسوی دیوار

899 تومان
ایرا
نوازنده
دانلود

دلتنگ

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

راز

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

عتاب یار

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

نگاه

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

مرثیه

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

گمگشته

799 تومان
دخت پری وار
نوازنده
دانلود

اتفاق

1599 تومان
سمت دور سوی آه
نوازنده
دانلود

پروانه

1599 تومان
سمت دور سوی آه
نوازنده
دانلود

کوران

1399 تومان
ایماژ (بی کلام)
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران