گروه روهان

گروه روهان در سبک-پاپ راک از سال 92 فعالیت خود را با چهار تحصیل کرده رشته موسیقی آغاز کرده و تا به حال چندین اجرا در تهران و کرج داشته است. نوازندگان دیگر نیز به فراخور کنسرت و قطعات به گروه اضافه می شوند. امیر احمدی: نوازنده گیتار و خواننده، کارشناس نوازندگی دانشگاه هنر؛ همکاری با گروه های هامان و گلاویژ و گروه کر شهر تهران. همایون آرام فر: نوازنده پیانو و خواننده، کارشناس ارشد نوازندگی دانشگاه هنر؛ تنظیم کننده گروه آوازی تهران، مقام برتر آهنگسازی جشنواره بهاره موسیقی؛ همکاری با گروه کر شهر تهران بعنوان خواننده و پیانیست. سینا موسوی: نوازنده گیتار و خواننده، کارشناس نوازندگی دانشگاه هنر؛ انتشار آلبوم "روزهای بی صدا" از نشر ماهریز، همکاری با گروه های رامان و هامان و گروه کر شهر تهران. حسین محمدی: نوازنده گیتار و خواننده، کارشناس ارشد آهنگسازی؛ تنظیم کننده گروه آوازی تهران، مقام برتر آهنگسازی جشنواره بهاره موسیقی، همکاری با گروه کر شهر تهران، آهنگسازی برای چندین تئاتر.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران