بیژن کامکار

یژن کامکار در سال ١٣٢٨ در شهر سنندج چشم به جهان گشود.وی به یمن جو مساعد خانوادگی از همان کودکی با موسیقی آشنا و مانوس گردید و مقدمات موسیقی را نزد پدرش استاد حسن کامکار فرا گرفت. در سال ١٣٥٣ به تهران رفت و به فراگیری موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای تهران نزد استادانی چون محمدرضا لطفی٬ دکتر تقی مسعودیه ٬ دکتر صفوت٬ شاهین و هرمز فرهت و احمد پژمان پرداخته و ردیف های موسیقی ایران را تحت نظارت اساتید یاد شده فرا گرفت.بیژن کامکار یکی از اعضای مهم گروه های عارف، شیدا و کامکارها بوده است. به نوعی می توان حضور موثر دف در ارکستر های موسیقی ایران را مدیون زحمات و نوازندگی قابل توجه ایشان دانست.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

پیش درآمد

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

شرح فراق

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

تصنیف هجران

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

قطعه حزین

99 تومان
غوغای جان
نوازنده
دانلود

رنگارنگ

1899 تومان
بهار باد
نوازنده
دانلود

عروسی

1899 تومان
بهار باد
نوازنده
دانلود

باده محبت

1899 تومان
بهار باد
نوازنده
دانلود

به رده ره ش

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گل نیشان

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

زه ماون

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

کتانه

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گولی سوور

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

کانی سپی

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

دلیکم بوو

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

مه گری

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

به و به و

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

قطعه 1

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 2

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 3

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 4

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 5

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 6

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 7

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

آغاز

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خانه ی مادری

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

مادر آمد

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

صبحگاهان

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خواهر بزرگ تر

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

دلتنگی ها(1)

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

عاشقانه

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

بندری

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

بازگشت

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خواهر آمد

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

گمشده

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

دلتنگی ها(2)

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خانه تکانی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

پریشان

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

قربانی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

سیه پوشی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خیال سفر

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

وداع

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

مادر رفت

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خزان

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

نی و آواز

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

گلعذار

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

مثنوی

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بیات راجه

999 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 1

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

تصنیف دود عود

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

قربون امشو

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

صنم

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

بی سامان

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

اگر بگذارد

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

سرگران

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

آواز گل فریاد

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

بلال بلال

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

تصنیف فراق

299 تومان
شیدائی
نوازنده
دانلود

تصنیف یاران

299 تومان
شیدائی
نوازنده
دانلود

کوی دوست

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

رخ زیبا

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

بیداد

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

سرو خجل

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

چارپاره

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

مراد خانی

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

نرگس مستی

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

مثنوی

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

مه من

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

بت چین

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

تمنای دل

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

بیات راجع

99 تومان
شیدا و نی 1
نوازنده
دانلود

غم عشق

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

تار زلف

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

آرام جان

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

دل شیدا

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

کمند گیسو

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

مه لقا

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

سلمک

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

نصیرخانی

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

اگر مستم

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

عراق

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

زنگوله

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

غم هجرت

99 تومان
شیدا و نی 2
نوازنده
دانلود

چاره دل

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

از کفم رها

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

صنم

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

چشم آرزو

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

آمان

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

چه شورها

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

گریه مستی

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

حاجیانی

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

درآمد دشتی

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

گریه کن

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

خدای دادگر

99 تومان
عارف و نی
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

299 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف خورشید

299 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف داد

299 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف بیکران

299 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف تمنا

199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

تصنیف وصال

199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

رنگ

199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

عبده ممد للری

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

دستمال حریر

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

آواز بختیار

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

ترانه ی دیمه

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

گروه نوازی

1699 تومان
بی قرار
نوازنده
دانلود

تیتراژ

299 تومان
سربداران
نوازنده
دانلود