ادوارد گریگ

ادوارد گریگ (1907-1843) آهنگساز و پیانیست مشهور نروژی در کودکی با ویلن آشنا شد. بین ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۲ به تحصیل موسیقی در کنسرواتوآر لایپزیک پرداخت و با موسیقی رمانتیک آشنا شد. علاقۀ او به پیانو و کارهای روبرت شومان به این دوران باز می‌گردد. برخی از آثار مشهور وی عبارتند از : سونات پیانو در می مینور اپوس 7 ، سونات ویلن در فا ماژور اپوس 8 ، کنسرتو برای پیانو و ارکستر در لا مینور اپوس 16 ، مجموعه اول و دوم از نغمات فولکولوریک نروژی اپوس 22 و 23، سونات ویلنسل در لا مینور اپوس 36 ، سوئیت هلبرگ اپوس 40 تنظیم برای پیانو و تنظیم برای ارکستر ، سوئیت پرگینت مجموعۀ اول اپوس 46 و مجموعۀ دوم اپوس 55 و 66 قطعۀ شاعرانه برای پیانو در ده مجموعه که برخی از آنها برای ارکستر هم تنظیم شده اند.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
نظرات کاربران