شهرام غلامی

«شهرام غلامی» سال 1353 در تهران متولد گردید. از سال 1370 نزد «منصور نریمان» فراگیری عود را آغاز کرد. او در ضبط استودیویی آثاری چون «کنج صبوری»، «شرح شوق» و «ناشکیبا» به عنوان نوازنده عود حضور داشته است. همچنین کنسرت هایی را همراه گروه های «رومی»، «شیوا»، «داوود آزاد»، «اسماعیل تهرانی»، «مهرداد دلنوازی»، «ارکستر ملی» و «ارکستر تلویزیون» داشته است. او علاوه بر عود با نواختن ساز سه تار هم آشنایی کامل دارد. از «شهرام غلامی» تاکنون آلبوم هایی در قالب دونوازی و تکنوازی عود منتشر گردیده است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

نی و آواز

499 تومان
کنج صبوری
نوازنده
دانلود

رنگ دشتی

499 تومان
کنج صبوری
نوازنده
دانلود

فرش باد 1

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 5

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 6

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 7

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 8

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 9

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 2

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 3

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 4

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

تکنوازی

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

وصل یار

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

سر خوشان

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

شیدا

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

آتش عشق

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

درویش

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

تنبور

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

عشق سلطان

1099 تومان
ای سرخوشان
نوازنده
دانلود

طواف

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

وصل

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود
تشنه
نوازنده
دانلود

عیار

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

بام فلک

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

چه خبر

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

آواز

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

کوی دل

999 تومان
تشنه
نوازنده
دانلود

تصنیف آتش

999 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

تصنیف کهربا

999 تومان
طبیب دل
نوازنده
دانلود

یا رسول الله

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشمه نور

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

روز وصل

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

چشم انتظاران

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

خاک کعبه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

پیر میخانه

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

اعجاز

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

سلطان دین

999 تومان
اعجاز
نوازنده
دانلود

کاروان (شور)

1099 تومان
خروش بحر
نوازنده
دانلود

فراق (افشاری)

1099 تومان
خروش بحر
نوازنده
دانلود

جانان

1099 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

گذر عمر

1099 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

سوز دل

1099 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

صبر و یار

1099 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

غزل ساده

1099 تومان
گذر عمر
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

1299 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تصنیف بهار دل

1299 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تصنیف هجران

1299 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

تکنوازی عود

1299 تومان
پریچهره
نوازنده
دانلود

آواز راک

899 تومان
هوای آفتاب
نوازنده
دانلود

تصنیف ابر

899 تومان
هوای آفتاب
نوازنده
دانلود

تنهایی

1299 تومان
امیر کبیر 1
نوازنده
دانلود

کنسرتو

1299 تومان
امیر کبیر 1
نوازنده
دانلود

محفل مستانه

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

عشق مولا

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

مونس دل

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

بیادت بودم

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

همدم روزگار

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود

یا من هو

1099 تومان
عشق مولا
نوازنده
دانلود
بهار
نوازنده
دانلود
بهار
نوازنده
دانلود

سواران

199 تومان
راه بی نهایت
نوازنده
دانلود

تصنیف "می عشق"

1599 تومان
ناشکیبا
نوازنده
دانلود

رنگ "رقص چوب"

1599 تومان
ناشکیبا
نوازنده
دانلود

غریبانه

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

افسونگر

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

تو کیستی

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

فریاد غم

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

غمگسار

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

سنگ دل

1599 تومان
با ستاره ها
نوازنده
دانلود

جمع یاران

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

ادامه ی آواز

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

خم خانه نشین

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

مجنونی

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

سوگ رستم

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

اشک ابر

999 تومان
دو واله
نوازنده
دانلود

خوشه چین

899 تومان
امان ز هجر
نوازنده
دانلود

امان ز هجر

899 تومان
امان ز هجر
نوازنده
دانلود

شکست

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

پاییز سرد

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

تولدی دیگر

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

مالیخولیا

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

اسیر

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

پریشانی

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

عصیان

1199 تومان
عدم
نوازنده
دانلود

هوالهو 1

999 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

هوالهو 2

999 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

در میخانه 1

999 تومان
در میخانه
نوازنده
دانلود

چهارمضراب

899 تومان
سودازدگان
نوازنده
دانلود

وضو خونین

899 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

قصه کربلا

899 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

لاله سرخ

899 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

کشته کربلا

899 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

تکنوازی نی

899 تومان
قصه کربلا
نوازنده
دانلود

چشم بیمار

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

فاقله

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

روز وصل

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

غم دیدار

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

محرم راز

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

یاد دوست

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

ساحل وجود

1099 تومان
دیدار دوست
نوازنده
دانلود

کوله بار

299 تومان
مثلث
شاعر
دانلود
نظرات کاربران