فرامرز پایور

فرامرز پایور در ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد.پدرش هنرمند نقاش و استاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران بود که با نواختن ویولن، سنتور و سه‌تار آشنایی داشت. وی در سن ۱۷ سالگی،آموزش موسیقی را نزد «استاد ابوالحسن صبا» آغاز کرد. فرامرز پایور،یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد صبا شد و تا سال ۱۳۳۶ که استاد صبا درگذشت،از آموزش‌های وی بهره برد و با استادش همکاری داشت. استاد پایور فعالیت های گسترده ای داشته اند. تالیفات پر شمار، فعالیت های آموزشی، کنسرت های فراوان، ساخت آهنگ های جاودان پرشمار، گسترش کارگان ساز سنتور و تربیت شاگردان برجسته بخشی از فعالیت های حرفه ای استاد می باشند.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

بیات کرد

899 تومان
تمبک
نوازنده
دانلود

زرد ملیجه

899 تومان
تمبک
نوازنده
دانلود

شب مهتاب

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ماه غلام

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

شد خزان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ارغوان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

حکایت دل

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

یاد وطن

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

همراز

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

بغدادی

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

ساربان

699 تومان
شب مهتاب
نوازنده
دانلود

پیش درآمد 1

699 تومان
چهارباغ
نوازنده
دانلود

پیش درآمد 2

699 تومان
چهارباغ
نوازنده
دانلود

رنگ ترک

499 تومان
حاصل عمر
نوازنده
دانلود

عشاق (سنتور)

499 تومان
حاصل عمر
نوازنده
دانلود

رنگ

1099 تومان
کرشمه نرگس
نوازنده
دانلود

آواز و سنتور

1599 تومان
راز دل
نوازنده
دانلود

رنگ دشتی

1599 تومان
راز دل
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

1599 تومان
راز دل
نوازنده
دانلود

گفتگو

299 تومان
بهار مست 1
نوازنده
دانلود

ارغوان

599 تومان
ارغوان
آهنگساز
دانلود

آواز دشتی

599 تومان
ارغوان
آهنگساز
دانلود

تکنوازی تار

599 تومان
ارغوان
آهنگساز
دانلود

همراز

599 تومان
ارغوان
آهنگساز
دانلود

ارغوان

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود

حکایت دل

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود

یاد وطن

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود

همراز

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود

بغدادی

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود

ساربان

699 تومان
شب مهتاب
آهنگساز
دانلود