بردیا کیارس

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

میکس

99 تومان
برای اولین بار
نوازنده
دانلود

چشم براه

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

نفس تو

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

همدم

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

دغدغه

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

جاده تباهی

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

افسانه

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

دستهای تو

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

فرصت بده

99 تومان
فرصت بده
نوازنده
دانلود

همسفر

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

ساحل

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

غروب

99 تومان
چی شد اون روزا
نوازنده
دانلود

فصل حضور

99 تومان
عاشقم من
نوازنده
دانلود

سفر

99 تومان
عاشقم من
نوازنده
دانلود

عروس بندر

99 تومان
عاشقم من
نوازنده
دانلود

دریای شمال

99 تومان
عاشقم من
نوازنده
دانلود

عاشقم من

99 تومان
عاشقم من
نوازنده
دانلود

حسرت (بی کلام)

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود

دلتنگ

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

مقدمه دلتنگ

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

همه هستی

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود
حسرت
نوازنده
دانلود

خانه آیینه

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

خانه دل

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

مقدمه خانه دل

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

عشق نهان

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

حسرت

99 تومان
حسرت
نوازنده
دانلود

پسند دل

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

قرار

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

قسمت من

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

گل شرم

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

خاک عشق

99 تومان
آخرخط زندگی
نوازنده
دانلود

عزیزم

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

بغض گریه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

بهونه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود
بهونه
نوازنده
دانلود

کیف کهنه

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

منو دیدی

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

تو مثل گلی

99 تومان
بهونه
نوازنده
دانلود

سفر

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

وصال

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

خیال

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

آسمان

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

فرار

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

سراب

609 تومان
آواز گنجشک ها
نوازنده
دانلود

پرونده هاوانا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

چرا؟

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس و تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کافه کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دلتنگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

نتیجه سفر

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

فرار

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کشف جالب

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

افسردگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رفاقت

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

آزمایشگاه

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سوال برانگیز

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سفری در کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

پایان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

همان رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

غم

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

زیر باران

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دخیل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دونوازی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ساحل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

اتوبوس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

قبرستان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

مینا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

شک

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

غم زمانه

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

مژده بهار

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

صدای خسته

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

یارب

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

رنگارنگ

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

رویا

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

دروغه

299 تومان
غم زمانه
نوازنده
دانلود

محبت

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

الارمی

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

صنانیم

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

وورولمو شام

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

قالماسین

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

آغلاما

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

اوچان قوشلار

99 تومان
آغلاما
نوازنده
دانلود

دریا

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

آواره

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

پشیمانم

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

مرا دریاب

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

ترمه(بی کلام)

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

تنها ترین

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

حرف آخر

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

قبله گاه

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

خونه عاشقی

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

آرزو

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

مادر

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

هم آشیون

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

دل و دلبر

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

از من نخواه

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

دوستت دارم

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

عهد دوباره

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

فقط تو

99 تومان
فقط تو
نوازنده
دانلود

نجات

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

جزیره

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

سهم من

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

اسب آرزو

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

بود و نبود

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

باورم کن

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

قبیله

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

رنگ پائیز

99 تومان
عاشق ترین
نوازنده
دانلود

شب واقعه 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

شب واقعه 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 8

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

قصه پریا 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 9

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 8

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 7

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 6

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 5

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 4

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 3

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 2

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

خاک آشنا 1

599 تومان
سرانجام 1
نوازنده
دانلود

از دور دست

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

زادبوم 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 5

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

ژانی گه ل 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

سوت پایان

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 4

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 3

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 2

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

جرم 1

599 تومان
سرانجام 2
نوازنده
دانلود

علی (ع)

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

جمجمک

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

قصه

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

عاشق نشی

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

بی کلام

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

ستاره

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

دخترم

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

گل عروس

99 تومان
تو کی هستی
نوازنده
دانلود

بی بی جون

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

سرود تنهایی

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

دره نشین

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

قفس

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

نگاه آبی

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

پسرم

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

واسه تو

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

سوگلی

99 تومان
واسه تو
نوازنده
دانلود

آرزومند

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

هم خونه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

نازک دل

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

سراب

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

سایه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

فراق

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

انگشتر

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

ملامت

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

نمیشه

99 تومان
نمیشه
نوازنده
دانلود

شاپری

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

کردی

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

بانو

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

سر می زارم

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

هم ترانه

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

سفر

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

چشم سیاه

99 تومان
هم ترانه
نوازنده
دانلود

خونه خراب

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

لالایی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

عروسی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

هوس

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

چیزی نگو

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

شوق دیدار

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

بی خدافظی

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

موجای دریا

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود

پریشون

99 تومان
هوس
نوازنده
دانلود
هوس
نوازنده
دانلود

چنگ دل

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

رخصت دیدار

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

غریبانه

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

ملکوت

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

غرق به خون

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

سنگ می بارد

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

اسم اعظم

199 تومان
غریبانه
نوازنده
دانلود

نازنین

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

سر نوشت

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

شاپری

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

مرد دریا

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

گل یاس

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

نامه

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

مهربونی

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

بازگشت

99 تومان
بازگشت
نوازنده
دانلود

ممد نبودی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

ای آسمان

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

یاران

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

اشک من

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

روز تنهایی

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

حیلت رها کن

199 تومان
غریبانه 2
نوازنده
دانلود

شهرِ یار

1099 تومان
آمده ام
نوازنده
دانلود

چشم براه

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

پریشان

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

شب تنهائی

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

زندگی

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

یار با من

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

سایه ی مهر

999 تومان
چهار فصل
نوازنده
دانلود

گلهای کبود

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

با غروبش

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

کوره قلب

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

استواری

99 تومان
کوره قلب
نوازنده