فرج علیپور

استاد فرج علی پور در سردترین ماه سال 1338 در دیار کوه و کمانچه و بلوط یا همان «خرم بهار» پابه عرصه وجود نهاد.از اوان کودکی ساز افسانه ای قوم لر یعنی کمانچه را بدون استاد بدست گرفت و به آسانی آن را آموخت.بر نواختن این ساز و در کمال فروتنی اما بسیارجسورانه یکه تاز میدان هنر نمایی شد. به شیوه ای نو ساز نواخت که خیلی زود نماد و سمبل موسیقی لرستان را با تایید اکثریت اساتید و پیشکسوتان این رشته هنری از آن خود ساخت.از زیر بار سنگین سمبل موسیقی لرستان بودن شانه خالی نکرد و بدین سبب موسیقی این دیار را در بیرون از مرزهای جغرافیایی استان به عرصه نمایش گذاشت.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

سوزه سوزه

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

شیرین

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

کش طلا

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

بینا بینا

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

دوپا

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

سحری

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

با نوبهار

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

کوچکله

99 تومان
همراز
نوازنده
دانلود

تفنگ

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

دکلمه و آواز

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

تفنگ

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

رفتم آبادان

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

آه سرد

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

دالکه

99 تومان
تفنگ
نوازنده
دانلود

سفر امید

199 تومان
سفر امید
نوازنده
دانلود

پرچین

199 تومان
سفر امید
نوازنده
دانلود

کوچ

199 تومان
سفر امید
نوازنده
دانلود

دلارام

199 تومان
سفر امید
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران