محمد منتشری

محمد منتشری از استاتید آواز معاصر ایران و از شاگردان استاد اسماعیل خان مهرتاش است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران