همایون نصیری

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

گرگ و بره

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

سرود رنج

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

بوسه نسیم

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

قشنگترین

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

دل دریایی

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

گل عشق

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

میکس

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

دل شکن

99 تومان
دل دریایی
نوازنده
دانلود

من بی دل

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

آبی نگاه

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

دام اجل

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

شکار

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

چنگ و عود

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

یکی از ما

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

اشتباه بود

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

ای عاشقان

799 تومان
ای عاشقان
نوازنده
دانلود

احتمالا

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

دل دیوونه

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

بی قرار

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

حرف دل

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

خداحافظ

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

نمیشه

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

ضرب المثل

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

دلم نیومد

99 تومان
دلم نیومد
نوازنده
دانلود

حرف آخر

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

خونه

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

بغض ترانه

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

دکلمه

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

بخشش

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

آشنا

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

سهم ما

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

تمنا

199 تومان
پیرهن مشکی
نوازنده
دانلود

فرش باد 1

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 5

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 6

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 7

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 8

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 9

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 2

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 3

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

فرش باد 4

399 تومان
برداشت دوم
نوازنده
دانلود

سوئیت حرا

1299 تومان
جزیره قشم
نوازنده
دانلود

رمز

899 تومان
منظومه ی شخصی
نوازنده
دانلود

خستو

899 تومان
منظومه ی شخصی
نوازنده
دانلود

شادی

899 تومان
منظومه ی شخصی
نوازنده
دانلود

البلوز

899 تومان
منظومه ی شخصی
نوازنده
دانلود

یاس

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

لنج

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

لحظه آخر

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

می خونم

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

تنهایی

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

غیبت

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

دیار

199 تومان
دوستم داری؟
نوازنده
دانلود

خونه عاشقی

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

قبله گاه

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

حرف آخر

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

تنها ترین

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

ترمه(بی کلام)

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

مرا دریاب

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

پشیمانم

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

آواره

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

دریا

99 تومان
ترمه
نوازنده
دانلود

مرد آسمان

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

کودکی

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

دوست

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

روزهای آبی

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

اسیر تن

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

آفتاب

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

دار قالی

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

حضور

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

راز شب

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

دریا

799 تومان
دار قالی
نوازنده
دانلود

شنگرف

1099 تومان
پرشیا ناس
نوازنده
دانلود

پرشیا ناس

1099 تومان
پرشیا ناس
نوازنده
دانلود

لورکا

1099 تومان
پرشیا ناس
نوازنده
دانلود

سایه ی رباب

1099 تومان
پرشیا ناس
نوازنده
دانلود

اسپانیا

1099 تومان
پرشیا ناس
نوازنده
دانلود

برده

199 تومان
جای تو خالی
نوازنده
دانلود

همزاد

199 تومان
جای تو خالی
نوازنده
دانلود

می ترسم

199 تومان
جای تو خالی
نوازنده
دانلود

غریبه

199 تومان
جای تو خالی
نوازنده
دانلود

نگرانم

999 تومان
به دنبال دل 1
نوازنده
دانلود

نیاز

999 تومان
سفید و سیاه
نوازنده
دانلود

شاهد غم

999 تومان
سفید و سیاه
نوازنده
دانلود

محتسب

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

سهم من

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

به جان تو

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

نفس

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

شاه جهان

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

قربانی

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

انجماد

399 تومان
محتسب
نوازنده
دانلود

پیشواز

500 تومان
بر سماع تنبور
نوازنده
دانلود

بی بی

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

مثل کوه

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

مبتدا

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

استواری

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

کوره قلب

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

با غروبش

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

گلهای کبود

99 تومان
کوره قلب
نوازنده
دانلود

نگارم

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

پیرمن مراد من

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

نور جان

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

سلام ای عشق

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

گفته بودم

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

ملکا

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

جستجو

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

گنهکار

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

همه جا بروم

99 تومان
ملکا
نوازنده
دانلود

لب خاموش

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

یادلار

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

تمنا

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

گل یاس

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

همخونه

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

سکوت

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

سنگ صبور

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

زمونه

99 تومان
همخونه
نوازنده
دانلود

هوای تو

699 تومان
تنها تو خونه
نوازنده
دانلود

پل ها

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

یادته

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

عابر

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

نیمکت چوبی

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

تو

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

برگ و باد

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

دیوارا

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

رمیکس

699 تومان
برگ و باد
نوازنده
دانلود

طلوع

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

چَمَری

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

تندباد

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

هَی مرو

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

خلاء

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

رقص آتش

699 تومان
بی غبار عادت
نوازنده
دانلود

زیر بارون

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

آروم آروم

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

بازی

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

نازنین

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

مهربون

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

عزیز دلم

99 تومان
زیر بارون
نوازنده
دانلود

قسمت

99 تومان
60 ثانیه
نوازنده
دانلود

آدما

99 تومان
60 ثانیه
نوازنده
دانلود

من و تو

99 تومان
60 ثانیه
نوازنده
دانلود

تک خال

899 تومان
آزمون و خطا
نوازنده
دانلود

گناه لیلی

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

سرزده

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

بازار وفا

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

آهو خانوم

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

حسرت

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

خاتون

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

بزار برم

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

نازنین

99 تومان
گناه لیلی
نوازنده
دانلود

خوش آمدی

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

موج سرگردان

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

اسیر دل

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

مرا نبینی

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

جوانی

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

رهزن دلها

299 تومان
خوش آمدی
نوازنده
دانلود

درد آشنا

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

بخت و نصیب

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

تو بخوان

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

گل میخک

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

کو محبت

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

نامه رسان

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

لاله صحرایی

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

چشم شهلا

299 تومان
گل میخک
نوازنده
دانلود

قصر

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

پیانوی زرد

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

سبلان

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

تیرداد

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

رقص ماه محلی

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

حزن

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

تابش

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

غم نامه

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

لاتین پهناور

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

خداحافظی من

99 تومان
تابش
نوازنده
دانلود

بیراهه

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

کوله بار

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

خط و نشون

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

آینه

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

لب سکوت

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

قلب سنگی

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

مرثیه

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود

عطر بارون

299 تومان
مثلث
نوازنده
دانلود
مثلث
نوازنده
دانلود

کار من و دل

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

دریایی ها

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

ترانه ساز

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

بی طاقت

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

تنها میرم

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

حرف آخر

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

عسل خاتون

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

حس غریب

299 تومان
دریایی ها
نوازنده
دانلود

هم نفس

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

گل آفتاب

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

بی کلام

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

خاک خسته

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

مه گرفته

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

سنگ صبور

399 تومان
مثل آبی عشق
نوازنده
دانلود

رویا

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

گریه

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

آخر قصه

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

یا که نه

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

همکلاسی

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

نرو

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

بچگی

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود

تولد

99 تومان
رویا
نوازنده
دانلود