فرهنگ شریف

فرهنگ شریف متولد ۱۳۱۰ در آمل می باشد. وی از نوازندگان سرشناس و برجسته و صاحب سبک تار است. وی از چهار سالگی تحت تأثير آموزش موسيقی به وسيله ی پدرش و نيز رفت و آمد بزرگان موسيقی به منزل آنها خصوصا عبدالحسين خان شهنازی برادرحاج علی اكبرخان شهنازی، موسيقی را فرا گرفت. پدر وی دکتر داروساز بود و با اهل هنر نیز معاشرت می کرد. در سن دوازده سالگی نخستین تک نوازی خود را که به صورت زنده از رادیو پخش می‌شد با موفقیت اجرا کرد و به دنبال آن در اغلب برنامه‌های گلها به عنوان تک نواز آواز، خوانندگان برنامه را همراهی می‌کرد. وی تار را نزد استادان عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی‌داوود، تارنوازان بزرگ اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی آموخت، اما شیوه نوازندگی وی به اساتیدش شباهتی ندارد و مخصوص خود اوست. وی از تکنوازان و بداهه‌نوازان سرشناس موسیقی ایرانی شناخته می‌شود. استاد همچنین دارای نشان درجه یک هنری معادل دکترا است که در دوره ریاست جمهوری خاتمی به وی اهدا شده‌است.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

ماهرو

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

خمار مستی

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

اسیر عشق

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

رخ و زلف

299 تومان
نازنین یار
نوازنده
دانلود

قرائی

500 تومان
مرغ شباهنگ
نوازنده
دانلود

درآمد

99 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

فرود

99 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

ضربی 3/4

99 تومان
عشق جانسوز
نوازنده
دانلود

درآمد (ویلن)

99 تومان
آفتاب
نوازنده
دانلود

درآمد (عود)

99 تومان
آفتاب
نوازنده
دانلود

درآمد

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

جامه دران

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

جامه دران

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

صدری

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

درآمد 1

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

مقدمه

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

درآمد 2

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

درآمد 3

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

درآمد 4

99 تومان
قطره شبنم
نوازنده
دانلود

باغ چشات

199 تومان
موی سپید
آهنگساز
دانلود