اردشیر کامکار

اردشیر کامکار در ۱۳۴۱، سنندج تولد شد. وی نوازندهٔ ویولن و کمانچه و از اعضای گروه کامکارها است. وی از کودکی، ویولن را نزد پدرش فرا گرفت.او دارای استعداد موسیقایی شگرفی بود و قطعات دشوار ویلن ابوالحسن صبا را با کمانچه اجرا می‌کرد. اردشیر کامکار، در حدود سال ۱۳۶۰ به تهران آمد و همکاری خود را با گروه‌های عارف و شیدا آغاز کرد. از شاخصه‌های مهم او در نوازندگی به لحن و بیان مستقل، صدای زیبا و شفاف ساز و تکنیک فوق‌العاده می‌توان اشاره کرد. بسیاری او را بهترین نوازندهٔ کمانچه پس از انقلاب می‌دانند. از آلبوم‌های مستقل او می‌توان ناشکیبا با خوانندگی همایون شجریان، راز نگاه و آلبوم بی غبار عادت که با همنوازی شاگردش، شروین مهاجر عرضه شده را نام برد. از جمله شاگردان او می‌توان از همایون شجریان و مهدی باقری نام برد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

مه گری

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

دو به دو

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

جوانه

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

وارانه

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

لای لای

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

که ویار

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

سوره گل

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

ناسکوله

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

بوران

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

امید

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

سراب

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

خلسه

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

نیستان

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

افق

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

بندر

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

در ازل

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

غروب

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

نهایت

1099 تومان
سراب
نوازنده
دانلود

قطعه حزین

99 تومان
غوغای جان
نوازنده
دانلود

به رده ره ش

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گل نیشان

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

زه ماون

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

کتانه

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گولی سوور

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

کانی سپی

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

دلیکم بوو

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

مه گری

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

به و به و

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

قطعه 1

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 2

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 3

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 4

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 5

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 6

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 7

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

سماع

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

کوچکله

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

کوچ

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

رنگ زنگنه

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

جشن هی وله

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

شبانه

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

مقام علیدوستی

999 تومان
تال
نوازنده
دانلود

سرو خرامان

1099 تومان
ایران زمین
نوازنده
دانلود

رقص چوب

1099 تومان
ایران زمین
نوازنده
دانلود

خزان

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

نی و آواز

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

گلعذار

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

ماه آسمان

599 تومان
یوسف کنعان
نوازنده
دانلود

شب عاشقان

599 تومان
یوسف کنعان
نوازنده
دانلود

قطعه ی سلام

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

درآمد

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

مثنوی

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

مجنون

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

تصنیفِ صبوح

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

خزان

1399 تومان
شورانگیز
نوازنده
دانلود

مثنوی

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

سماع آسمان

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بیات راجه

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عهد شباب

1599 تومان
دور تا نزدیک
نوازنده
دانلود

مهتاب

1599 تومان
دور تا نزدیک
نوازنده
دانلود

درآمد

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 1

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

تصنیف دود عود

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

گریلی

699 تومان
لاله بهار
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

699 تومان
لاله بهار
نوازنده
دانلود

دردی هجران

1699 تومان
زردی خزان
نوازنده
دانلود

روژی جه ژنه

1699 تومان
زردی خزان
نوازنده
دانلود

یار غزال

1699 تومان
زردی خزان
نوازنده
دانلود

نابی نابی

1699 تومان
زردی خزان
نوازنده
دانلود

تصنیف تمنا

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

تصنیف وصال

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

رنگ

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

عبده ممد للری

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

دستمال حریر

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

آواز بختیار

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

ترانه ی دیمه

699 تومان
هی جار
نوازنده
دانلود

گل ناز

899 تومان
بَراَفتَو
نوازنده
دانلود

چی چَشمهِ

899 تومان
بَراَفتَو
نوازنده
دانلود

برافتو

899 تومان
بَراَفتَو
نوازنده
دانلود

بهار

899 تومان
بَراَفتَو
نوازنده
دانلود

کوچه

1299 تومان
کوچه
نوازنده
دانلود

حتی بروزگاران

1299 تومان
کوچه
نوازنده
دانلود

درخت روشنایی

1299 تومان
کوچه
نوازنده
دانلود

زبان نگاه

1299 تومان
کوچه
نوازنده
دانلود

گل باغ آشنایی

1299 تومان
کوچه
نوازنده