افشین بابایی

آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

رودابه و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

زادن زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سام و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

دیباچه

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

بازگشت زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

سیمرغ و زال

1399 تومان
سیمرغ
نوازنده
دانلود

شباهنگام

1499 تومان
تو کیستی؟
نوازنده
دانلود

چشم تو

1499 تومان
تو کیستی؟
نوازنده
دانلود

مهر گیاه

1499 تومان
تو کیستی؟
نوازنده
دانلود

دیر یافته

1499 تومان
تو کیستی؟
نوازنده
دانلود

جدایی

399 تومان
رویای بی تکرار
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران