پانیذ فریوسفی

مقدمات موسیقی را نزد مادر (خانم فهیمه اسماعیلی) و پدر (مرحوم استاد شهریار فریوسفی) فرا گرفت. پس از به پایان رساندن تحصیلات خود در هنرستان موسیقی زیر نظر آقای سیاوش ظهیر الدینی و آقای ابراهیم لطفی برای ادامه تحصیل به ارمنستان رفت و مدرک فوق لیسانس نوازندگی ویلن را زیر نظر اساتید مجرب در کنسرواتوار کمیتاس (ویلن: آقای روبن الکساندرویچ، سورن هایرا پتویچ و وچسلاوپترویچ، موسیقی مجلسی: آقای آرام تالالیان و دیگر اساتید) اخذ نمود.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

شک

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

مینا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

قبرستان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

اتوبوس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ساحل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دونوازی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دخیل

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

زیر باران

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

غم

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

همان رویا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

پایان

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سفری در کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

سوال برانگیز

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

آزمایشگاه

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

رفاقت

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود
کنعان
نوازنده
دانلود

افسردگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کشف جالب

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

فرار

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

نتیجه سفر

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 1

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

دلتنگی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

کافه کوبا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

گروگان 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

ترس و تنهایی

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

چرا؟

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

تنهایی 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

هاوانا 2

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

پرونده هاوانا

399 تومان
کنعان
نوازنده
دانلود

عشق کلنگی

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

دروغ میگی

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

غربت نشین

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

سایه بون سبز

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

بغض پائیز

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

بی خیال

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

تب بارون

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

باز چشات

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

عروسک ها

99 تومان
بی خیال
نوازنده
دانلود

مرگ آتش

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

نفس

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آفرینش

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

برزخ

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

تنها

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

وسوسه

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آدم

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

زیستن

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

آسمان

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

واهی

599 تومان
بودن و نبودن
نوازنده
دانلود

غزل تازه

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

اسب چوبی

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

نفس تو

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

چشم به راه

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

گره

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

دنیای رنگین

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

سایه ها

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

عشق شاید

499 تومان
سایه ها
نوازنده
دانلود

کوران

1399 تومان
ایماژ (بی کلام)
نوازنده
دانلود

عاشقانه

1299 تومان
فروغ
نوازنده
دانلود

شهره شهر

1299 تومان
فروغ
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران