غلامحسین بیگجه خانی

«غلامحسین بیگجه خانی» نوازنده برجسته تار و استادان مکتب تبریز موسیقی ایرانی بود. او سال 1297 در تبریز به دنیا آمد. از شش سالگی نزد پدر به آموختن تار پرداخت سپس نزد «رضاقلی خان زابلی آذر» آموزش خود را ادامه داد. در دوران جوانی با گوش کردن به کارهای «میرزا حسینقلی»، «درویش خان»، «نی داوود» و «علی اکبر خان شهنازی» روی صفحه های سنگی قدیمی با ساز این استادان آشنا شد. بیگجه خانی از تجربیات ردیفی «اقبال آذر» نیز آموخت. بیگجه خانی هم زمان با تاسیس رادیو تبریز فعالیت خود را در آن آغاز کرد و مدتی سرپرست ارکستر ایرانی رادیو تبریز بود. آثاری نیز با تنظیم و اجرای موسیقی آذربایجانی دارد. آخرین کنسرت او با گروه «چاوش» در سال 1363 برگزار شد. «غلامحسین بیگجه خانی» سرانجام در سال 1366 در تبریز درگذشت.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم
نظرات کاربران