سعید فرج پوری

سعید فرج پوری زاده ۱۳۳۹ در سنندج می باشد. او یکی از برجسته ترین اساتید و نوازندگان ویولن و کمانچه در ایران می باشد. بخشی از فعالیت‌های فرج‌پوری در حوزه آهنگسازی نمود پیدا کرده است که شاخص‌ترین آن آلبوم شوریده با صدای بانو پریسا و گروه دستان است که جایزه بهترین موسیقی سال ۲۰۰۳ از وزارت فرهنگ فرانسه را دریافت کرد. از دیگر فعالیت‌های فرج‌پوری می‌توان به تدریس سازهای ویولن و کمانچه در کانون چاووش، مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، هنرستان‌های دختران و پسران، دانشگاه هنر، دانشگاه علمی کاربردی، نوازندگی در گروه‌های شیدا، عارف، آوا، دستان و شرکت در ضبط آثار بی شماری از آهنگسازان معاصر و اجرای کنسرت در مراکز فرهنگی و فستیوالی در اروپا، آمریکا، کانادا، آسیا به همراه گروه‌های مختلف و صاحب نام موسیقی ایرانی اشاره کرد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

مقدمه

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

حکایت

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

گیلکی

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

پرواز خیال

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

ضربی

899 تومان
ساز دستان
نوازنده
دانلود

کوچ 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عروسی 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

مرثیه 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

کوچ 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

گندمزار

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عروسی 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

بوران

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عاشقانه 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عاشقان

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

کوچ 3

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عروسی 3

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

بافندگان

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

گبّه 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

لالایی

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عاشق 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

گمشده 1

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عروسی 4

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

مرثیه 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

کوچ در شب

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عاشقانه 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

گمشده 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

عاشق 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

گبّه 2

599 تومان
گبه
نوازنده
دانلود

از اعصار

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

پیرو ملک

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

در خلوت 1

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

آن روزها

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

در خلوت 2

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

خنیاگران

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

کاروان شب

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

ستایش

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

زمان

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

ندا

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

رقص تطهیر 1

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

پناه به ندا

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

وحی

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

یاران

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

مهتاب

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

عروج

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

بخشنده

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

باران

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

جار

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

ندای وحی

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

رقص تطهیر 2

699 تومان
از اعصار
نوازنده
دانلود

تکنوازی تار

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

لزگی

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

ای ساربان

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

مثنوی

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

سماع آسمان

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بیات راجه

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

ترمه

699 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

واله

699 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

آشفتگی فردوس

699 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

آیدا

699 تومان
واقعه 1
نوازنده
دانلود

واله

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

ضربان

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

معمای ریتم

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

کائف

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

طوفان صحرا

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

نجوا

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

پانج

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

ترمه

799 تومان
واقعه 2
نوازنده
دانلود

پیش درآمد شور

1099 تومان
شور دشت
نوازنده
دانلود

تصنیف محرم دل

1099 تومان
شور دشت
نوازنده
دانلود

ضربی کرشمه

1099 تومان
شور دشت
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

1099 تومان
شور دشت
نوازنده
دانلود

چهارمضراب

1099 تومان
شور دشت
نوازنده
دانلود

گُل نیشان

999 تومان
زمانه
نوازنده
دانلود

زمانه

999 تومان
زمانه
نوازنده
دانلود

صبری

999 تومان
زمانه
نوازنده
دانلود

کابوکی

999 تومان
زمانه
نوازنده
دانلود

راسته خیابان

999 تومان
زمانه
نوازنده
دانلود

یه قَل دو قَل

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

گیله لو

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

جان گیلان

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

لیلی ماری

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

گاره سری

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

هوهو

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

اُهوی زاکُن

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

ولگ ریزی

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

سیا ابران

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

جان لیلی

999 تومان
گیله لو
نوازنده
دانلود

رقص آتش

599 تومان
به نام گل سرخ
نوازنده
دانلود

تصنیف سر مست

299 تومان
لولیان
نوازنده
دانلود

قطعه پرواز

299 تومان
لولیان
نوازنده
دانلود

سه تار و آواز

299 تومان
لولیان
نوازنده
دانلود

تصنیف لولیان

299 تومان
لولیان
نوازنده
دانلود

دخترک ژولیده

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

قطعه چکاد

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

رنگ شهرآشوب

899 تومان
آهنگ وفا
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

899 تومان
آهنگ وفا
نوازنده
دانلود

رنگ شهرآشوب

1099 تومان
شب وصل
نوازنده
دانلود

تصنیف (شب وصل)

1099 تومان
شب وصل
نوازنده
دانلود

ادامه ساز آواز

1099 تومان
شب وصل
نوازنده
دانلود

پیش درآمد

1099 تومان
شب وصل
نوازنده
دانلود

مستانه

2099 تومان
قیژک کولی
نوازنده
دانلود

حکایت

899 تومان
ساز دستان
آهنگساز
دانلود

گُل نیشان

999 تومان
زمانه
آهنگساز
دانلود

زمانه

999 تومان
زمانه
آهنگساز
دانلود

صبری

999 تومان
زمانه
آهنگساز
دانلود

کابوکی

999 تومان
زمانه
آهنگساز
دانلود

راسته خیابان

999 تومان
زمانه
آهنگساز
دانلود
نظرات کاربران