سیاوش ناظری

سیاوش ناظری در سال 1358 در تهران در خانواده ای هنرمند به دنیا آمد. مادر بزرگ و پدر بزرگ وی پیوندی ناگسستنی با موسیقی داشتند. پدربزرگ وی ساز میزد و آواز می خواند. دایی سیاوش - شهرام ناظری – در سایبان هنر مادر پدر بالیدن آغاز کرده بود. در سن 9 سالگی وقتی برای اولین بار دف را در کنسرت شورانگیز شهرام ناظری را دید گویی صاعقه ای سیاوش را از زمین بر كند. خانواده او نیز آرام آرام از روی میل یا به اجبار خود را با سیاوش هماهنگ کردند. در پانزده سالگی یعنی پس از حدود هفت سال خود آموزی دف و آواز دو ماه از دانش و هنر استاد بیژن کامکار در دف نوازی بهره گرفت و پس از آن به پیشنهاد وی به نزد احمد خاک طینت رفت. در شانزده سالگی در آلبوم حیرانی شهرام ناظری دف ز در سال 1377 تحصیلات دانشگاهی را در شهر کویری یزد شروع کرد. و هم اکنون از نوازندگان معروف در دف می باشد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

اَرگ

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

ایران

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

منظومه ی شرق

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

روزگار

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود

زنبور ایرانی

1999 تومان
اَرگ
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران