ارژنگ کامکار

ارژنگ کامکار در ۱۳۳۵در سنندج متولد شد. نوازنده تمبک، نقاش و از اعضای گروه کامکارها است. او از دوران کودکی به هنر نقاشی و نوازندگی تمبک علاقه‌مند بود. در زمان شکل‌ گیری گروه کامکارها، ارژنگ کامکار به عنوان نوازندهٔ تمبک، ارکستر فرهنگ و هنر سنندج را همراهی می‌کرد. وی در سال ۱۳۵۵ عازم تهران شد و در کنار فراگیری دروسی در زمینه موسیقی، به تکمیل و یادگیری تکنیک‌های تمبک‌نوازی پرداخت سپس در دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تحصیل در رشتهٔ نقاشی پرداخت. ارژنگ در سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۶ نمایشگاه نقاشی برپا کرد. او علاوه بر فعالیت‌های آموزشی همراه گروه‌های شیدا و عارف کنسرت‌های متعددی را اجرا نمود.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

پیش درآمد

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

ساز و آواز

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

شرح فراق

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

تصنیف هجران

899 تومان
شرح فراق
نوازنده
دانلود

مه گری

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

دو به دو

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

جوانه

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

وارانه

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

لای لای

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

که ویار

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

سوره گل

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

ناسکوله

799 تومان
سیوی سور
نوازنده
دانلود

قطعه شاپرک

799 تومان
بهار عمر
نوازنده
دانلود

به رده ره ش

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گل نیشان

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

زه ماون

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

کتانه

999 تومان
گل نیشان
نوازنده
دانلود

گولی سوور

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

کانی سپی

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

دلیکم بوو

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

مه گری

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

به و به و

999 تومان
کانی سپی
نوازنده
دانلود

قطعه 1

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 2

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 3

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 4

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 5

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 6

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

قطعه 7

1099 تومان
سماع ضربی ها
نوازنده
دانلود

آغاز

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خانه ی مادری

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

مادر آمد

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

صبحگاهان

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خواهر بزرگ تر

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

دلتنگی ها(1)

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

عاشقانه

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

بندری

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

بازگشت

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خواهر آمد

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

گمشده

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

دلتنگی ها(2)

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خانه تکانی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

پریشان

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

قربانی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

سیه پوشی

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

خیال سفر

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

وداع

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

مادر رفت

399 تومان
مادر
نوازنده
دانلود

سرو خرامان

1099 تومان
ایران زمین
نوازنده
دانلود

رقص چوب

1099 تومان
ایران زمین
نوازنده
دانلود

خزان

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

نی و آواز

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

گلعذار

599 تومان
مژده بهار
نوازنده
دانلود

قطعه ی سلام

1499 تومان
صبحگاهی
نوازنده
دانلود

مثنوی

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

راز و نیاز

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

فرود

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

سماع آسمان

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

درآمد

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عشاق

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بختیاری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

شوشتری

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

بیات راجه

1099 تومان
راز و نیاز
نوازنده
دانلود

عهد شباب

1599 تومان
دور تا نزدیک
نوازنده
دانلود

مهتاب

1599 تومان
دور تا نزدیک
نوازنده
دانلود

درآمد

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 1

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

ساز و آواز 2

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

تصنیف دود عود

1299 تومان
دود عود
نوازنده
دانلود

قربون امشو

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

صنم

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

بی سامان

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

اگر بگذارد

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

سرگران

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

آواز گل فریاد

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

بلال بلال

299 تومان
همسایه
نوازنده
دانلود

تصنیف چشم یاری

1299 تومان
شیدایی
نوازنده
دانلود

تصنیف یاران

1299 تومان
شیدایی
نوازنده
دانلود

تصنیف فراق

1299 تومان
شیدایی
نوازنده
دانلود

تصنیف گلهای تر

1699 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

چهار مضراب

1699 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف خورشید

1699 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف داد

1699 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف بیکران

1699 تومان
بیکران
نوازنده
دانلود

تصنیف تمنا

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

تصنیف وصال

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

رنگ

1199 تومان
رامشگران
نوازنده
دانلود

الون

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

کوک کولی

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

هم بزم یار

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

مخمور و مست

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

سر عشق

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

شکوه وصل

999 تومان
کوک کولی
نوازنده
دانلود

سکوت شب

499 تومان
در سایه ی سرو
نوازنده
دانلود

دخترک ژولیده

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

قطعه چکاد

1599 تومان
دستان
نوازنده
دانلود

تصنیف قدیمی

1299 تومان
ماه بانو
نوازنده
دانلود

رقص امواج

799 تومان
راوی
نوازنده
دانلود

شوکران

799 تومان
راوی
نوازنده
دانلود

ابر

599 تومان
بازی های آوازی 2
نوازنده
دانلود

دریا

599 تومان
بازی های آوازی 2
نوازنده
دانلود

جنگل

599 تومان
بازی های آوازی 2
نوازنده
دانلود

باد

599 تومان
بازی های آوازی 2
نوازنده
دانلود

تصنیف (ساقی)

1000 تومان
طریق عشق
نوازنده
دانلود

ایوار

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

رنگ

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

شفق

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

طلوع

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

شبگیر

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

نغمه

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

مثنوی

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود

بامداد

899 تومان
شبگیر و ایوار
نوازنده
دانلود
نظرات کاربران