سیدعلی اصغر کردستانی

«سید علی اصغر کردستانی» (بابا شهابی) سال 1250 در سنندج به دنیا آمد. او خواننده کرد و از اساتید آواز دوران قاجار و اوایل پهلوی است. وسعت صدا و تحریرهای ریز پی در پی در اوج از ویژگی های آواز اوست. کردستانی ابتدا به فراگیری قرائت قرآن پرداخت و در آن به مقام استادی رسید. شهرتش از مرزها گذشت و به مصر دعوت شد. با اینکه استادی نداشت اما تمام دستگاه ها و مقامات موسیقی ایرانی را می شناخت. آنچه می خواند یا موسیقی اصیل کردی بود یا خود براساس موسیقی اصیل کردی می ساخت. اشعارش از دیوان شاعرانی مانند «مولوی کرد» و «وفایی مهابادی» یا از اشعار فولکور متداول محلی بود.او ده ترانه را برای «کمپانی گرامافون پولیون» ضبط کرد. برخی از آنان توسط خوانندگان فعلی بازخوانی شده اند. کردستانی سال 1311 درگذشت.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
نظرات کاربران