غلامحسین درویش (درویش خان)

بهروز مبصری در طالقان متولد شد. پدرش حاجی بشیر که مختصر سه تاری می نواخت، اهل روستای زیدشت طالقان بود که بین شهراسر و گلینک قرار دارد. حاجی بشیر او را درویش صدا می کرد که بعد ملقب به درویش خان شد. درویش خان در سن ۱۱ سالگی به دسته موزیک دارالفنون راه یافت ابتدا به فراگیری طبل کوچک و سپس به نواختن شیپور پرداخت؛ بعدها به خط نت نیز آشنایی یافت. پس از آن به عضویت دسته مخصوص عزیز السلطان درآمد و به طبالی مشغول شد.
آلبوم ها
آهنگ‌ها
عنوان از آلبوم

رنگ

999 تومان
ماهان
آهنگساز
دانلود

بهار دلکش

1099 تومان
گل عشق
آهنگساز
دانلود

رنگ

799 تومان
قصۀ آفاق
آهنگساز
دانلود
نظرات کاربران